Raad van Bestuur

Licht is onze passie. Al meer dan 100 jaar drukken we onze stempel op het heden en de toekomst van het licht - iedere dag. Met intelligente oplossingen die niet alleen weten te overtuigen, maar ook enthousiasme opwekken. Op een steeds complexer wordende verlichtingsmarkt kiezen wij voor een heel eenvoudige weg om onze klanten de optimale verlichtingsoplossing te bieden. Onze strategie bestaat erin goed te luisteren naar onze klanten en de markt terdege te doorgronden.

Daarom combineren we de beste individuele componenten tot technologisch geavanceerde, extreem krachtige verlichtingsoplossingen die exact afgestemd zijn op de behoeften van de doelgroep. Zo kunnen we onze klanten steeds de beste oplossing bieden – en dit snel en veilig uit één hand.

Het bedrijfsleiding van TRILUX BENELUX

Bestuurder Benelux

Willem Dammers is bestuurder van TRILUX Benelux, TRILUX International Holding BV en TRILUX Finance BV. Voor hem is het belangrijk met een strategische en operationele oriëntatie voortdurend impulsen te geven om de succesvolle ontwikkeling van de activiteiten in de Beneluxlanden te steunen. Als bestuurder streeft hij ernaar synergie-effecten te benutten en de prestaties van zijn team permanent te verbeteren.

Willem Dammers begon in 2001 in de TRILUX-groep te werken als controller. Vanaf het begin had zijn werk een internationale oriëntatie. Hij implementeerde plannings- en controleprocessen in de groep en zette het administratieve Shared Service Center op, dat de leiding heeft over de boekhouding van negen ondernemingen uit zes verschillende landen.

TRILUX raad van bestuur Duitsland

Algemeen gevolmachtigde

Als algemeen gevolmachtigde is Michael Huber verantwoordelijk voor de strategische oriëntatie van TRILUX. Hij vertegenwoordigt de belangen van de eigenaars van de onderneming.

Waar moet de onderneming over tien jaar staan? Welke stappen zijn nodig om Duitslands grootste armaturenfabrikant te blijven? Welke bedrijfsovernames versterken de marktpositie van TRILUX? Met deze en andere vragen houdt Michael Huber zich bezig. Sinds 2006 schrijft hij met veel ondernemingszin het succesverhaal van TRILUX. Zo werd onder zijn leiding een volledig nieuwe "corporate identity" ontwikkeld, die heel goed aanslaat en die de herkenningswaarde van de onderneming duidelijk versterkt.

In het dagelijkse leven laat Michael Huber zich leiden door een eenvoudige regel: een onderneming kan slechts groeien door de kracht van haar medewerkers. Bijgevolg staat de mens steeds in het middelpunt van zijn handelen.

CFO

Voor Johannes Huxol ligt de sleutel voor succes op lange termijn in een consequente servicegerichtheid. Als lid van de raad van bestuur werkt hij voortdurend en over de divisiegrenzen heen aan de omzetting daarvan. Huxol is in de groep internationaal verantwoordelijk voor de ressorts financiën, personeel, controlling en IT-processen en levert al meer dan 20 jaar zijn actieve bijdrage aan het succes van de onderneming.

Met de opbouw van een effectieve controlling heeft hij een belangrijke basis gelegd voor de uitstekende vitaliteit van de onderneming. Met de implementatie van een modern procesmanagement heeft hij bovendien een belangrijke kwaliteit geschapen die tot buiten de branche als norm kan gelden.

CTO

Dat bij TRILUX uit toekomsttechnologieën snel marktrijpe producten ontstaan, is nauw verbonden met de naam Dietmar Zembrot: als lid van de raad van bestuur van de groep is hij internationaal verantwoordelijk voor onderzoek, ontwikkeling en productie. Daarbij profiteert hij van 20 jaar ervaring als leidinggevende in de verlichtingsbranche.

Onder zijn leiding heeft de onderneming een nieuwe designtaal voor de armaturen gevonden. Daarnaast wist Zembrot de effectiviteit ten aanzien van Customer Relation, Sales en Service aanzienlijk te verhogen en implementeerde hij belangrijke duurzaamheidsnormen.

COO

Hubertus Volmert is binnen de TRILUX-groep verantwoordelijk voor de afdelingen Productie, Supply Chain, Logistiek en Klantendienst. 

Hij vervoegde TRILUX met ervaring in verscheidene gespecialiseerde en leidinggevende functies op het gebied van supply-chain-management, vooral in de machinebouw en de automobielsector. Tijdens zijn loopbaan bij TRILUX bouwde hij samen met zijn team de klantendienst op en optimaliseerde hij de leverprestaties van de groep. Hij implementeerde een supply-chain-management waarin de behoeften van de klanten continu centraal staan. De hoge flexibiliteit van dit systeem bleek een belangrijk concurrentievoordeel. 

Hubertus Volmert ziet een op waarden gerichte leiderschapsstijl als een garantie voor een succesvolle transformatie in de richting van digitalisering en klantgerichtheid. Het menselijke aspect is voor hem een essentiële factor in het verdere succes van TRILUX.

CSO

In de TRILUX-groep tekent Mark Henrik Körner verantwoordelijk voor het ressort Verkoop.

Al voor zijn tijd bij TRILUX deed Mark Henrik Körner internationale ervaring op in leidinggevende functies in Europa en Afrika. Ambitieuze groeidoelstellingen realiseren en marktaandelen vergroten vormen een rode draad in zijn carrière. Bij TRILUX heeft hij vooral zijn stempel gedrukt op het Key Account Management waarbij hij op beslissende wijze inbreng heeft gehad in de taakomschrijving en de ontwikkeling en de opbouw van de organisatiestructuur. Binnen het kader van de organisatorische doorontwikkeling van de TRILUX groep heeft hij de leiding overgenomen van TRILUX Vertrieb GmbH.

Mark Henrik Körner heeft een uitgebreide commerciële en strategische ervaring in de verlichtingssector. Deze achtergrond stelt hem in staat om ook herstructurerings- en transformatieproblemen doelgericht aan te pakken. Zijn werkwijze en zijn stijl worden daarbij niet alleen bepaald door zijn resultaat- en teamgerichtheid, maar ook door zijn culturele fijngevoeligheid.