De TRILUX-groep

Zes lichtspecialisten met een gemeenschappelijk doel

Tegenwoordig worden er talrijke eisen gesteld aan verlichting: energie-efficiëntie, kosteneffectiviteit, eenvoudige planning en gebruiksvriendelijkheid zijn maar enkele voorbeelden. De TRILUX-groep biedt niet alleen kwaliteitsproducten, maar ook uitstekend advies en deskundige begeleiding.

In zijn meer dan 100-jarig bestaan heeft de ondernemingsgroep wereldwijd een distributienet opgebouwd dat nauwe contacten en een permanente uitwisseling met planners, installateurs en gebruikers garandeert. In totaal telt de TRILUX-groep nu zeven productievestigingen in Europa en Azië.

ACTIVITEITENGEBIEDEN

De TRILUX-groep is tegenwoordig en met succes actief op de volgende twee gebieden: verlichting en OEM-systemen. In beide materies heeft de TRILUX-groep zijn knowhow voortdurend verder op- en uitgebouwd, om zo zijn product- en adviescompetentie strategisch uit te breiden. Het wereldwijde succes steunt nu op de hoogwaardige, vooruitstrevende producten en het uitvoerige dienstenaanbod van zes lichtspecialisten.

Werkterrein licht

Participatiemaatschappij

De lichtspecialisten van de TRILUX-groep met als zwaartepunt verlichting

De prestatieverbintenis van TRILUX: Simplify Your Light

De verlichtingsmarkt staat niet stil. De moderne 'genetwerkte' samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan verlichting. Getrouw zijn motto 'Simplify Your Light' levert TRILUX licht dat eenvoudig is en gemakkelijk te begrijpen en dat aansluit op de verwachtingen.

Gebruikers een handelbare oplossing bieden voor complexe verlichtingstaken is een van de kerncompetenties van de groep. Om zijn motto ook op lange termijn waar te kunnen blijven maken, bouwt TRILUX zijn lichtkennis en ontwikkelingscompetentie steeds verder uit. Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op nieuwe uitdagingen, heeft de groep een eigen innovatie- en technologiecentrum opgericht in de hoofdvestiging in Arnsberg, in het Duitse Ruhrgebied, en ook in Keulen.