De tijd was rijp voor nieuwe verlichting in de straten van Bad Homburg.

De Duitse stad nam geen genoegen meer met hoge energie- en onderhoudskosten en besloot over te schakelen op ledverlichting. De stad, die direct aan Frankfurt am Main grenst, telt een dikke 52.000 inwoners. Volgens de statistieken hebben de inwoners het goed: hun koopkracht ligt wel vijftig procent hoger dan het nationaal gemiddelde. Toch

worden de deugden spaarzaamheid en correct rekenen daar hoog in het vaandel gedragen. Hoe goed men daarbij vaart, werd bewezen bij de renovatie van de straatverlichting. 3.500 lichtpunten werden voorzien van nieuwe moderne ledarmatuurhoofden. Zo'n veertig procent van de systemen is afkomstig van TRILUX.

"De omschakeling op ledtechniek heeft het stroomverbruik van onze straatverlichting met meer dan twee derde verlaagd", vertelt Tim Bachmann, energiemanager van de stad Bad Homburg, "In plaats van 1,4 miljoen kilowattuur verbruiken we nog maar zo'n 450.000."

Daarenboven zijn de onderhoudsintervallen van vier jaar nu verlengd tot acht tot tien jaar. "Alleen al aan energiekosten bespaart de stad, zelfs als men de stijging van de stroomprijzen buiten beschouwing laat, 200.000 euro per jaar", aldus Bachmann. Voor zo'n zestig procent van de armaturen die o.a. door TRILUX werden voorzien van nieuwe technologie, werd een overheidssubsidie van twintig procent toegekend. Een

andere steunmaatregel die de stad kon genieten, was een goedkoop krediet van de Kreditanstalt für Wiederaufbau. Als men al deze elementen meetelt in de berekening, blijkt dat de nieuwe straatverlichting van Bad Homburg terugverdiend zal zijn binnen tien jaar.

Met andere woorden, het krediet kan in één decennium volledig terugbetaald worden met de gerealiseerde besparingen.  De omschakeling is niet alleen goed voor de stadskas, ook de uitstoot van kooldioxide wordt serieus "de kop ingedrukt". De verwachte levensduur van 25 jaar stemt overeen met een CO2-emissiebesparing van zo'n 17.500 ton.

60 percent

minder stroomverbruik

17.500 t

minder CO2-uitstoot

"Investeringen in efficiënte straatverlichting lonen meer dan alle andere", daarvan is energiemanager Bachmann zeker. Want om in tien jaar tijd een ton CO2 te besparen, moet Bad Homburg 640 euro investeren in straatverlichting. Om hetzelfde resultaat te verkrijgen door de renovatie van een gebouw, is daarentegen bijna 1.000 euro vereist.

De omschakeling werd gepland en gerealiseerd door Syna GmbH. De onderneming, die energienetdiensten levert aan meer dan 350 gemeenten, maakt deel uit van energiegigant RWE en neemt in opdracht van Bad Homburg de exploitatie van de stedelijke straatverlichting voor haar rekening. Klaus Schnabel, projectleider bij Syna, weet uit jarenlange ervaring waar de grootste kosten schuilgaan. "In Bad Homburg

moesten we reserveonderdelen in voorraad hebben voor 80 verschillende armatuurtypes. Iedereen begrijpt dat zoiets geld kost. Door de omschakeling op ledtechnologie zijn we erin geslaagd de energie- en onderhoudskosten drastisch te verlagen." Het stroomverbruik werd verlaagd met minimaal 60 procent, bij sommige armaturen zelfs 80 procent in vergelijking met de oude installatie.

Schnabel gaat ervan uit dat er in de eerste tien jaar nauwelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het is vooral niet nodig permanent onderdelen te vervangen volgens een roulatierooster. Dat spaart heel wat werk. De stad is heel tevreden van de kwaliteit van de TRILUX-armaturen.