Onder het begrip 'circadiaans ritme' verstaat men per definitie een biologisch ritme met een duur van zo'n 24 uur (circa = ongeveer, dies = dag). Een typisch circadiaans ritme is dus het slaap-waakritme van de mens.