Eind vorig jaar verhuisde TRILUX Benelux naar een nieuwe zichtlocatie langs de A1 in Amersfoort. Sindsdien heeft men niet stilgezeten in het adopteren en implementeren van nieuwe technologische snufjes. Samen met technologie-partner Favendo zijn nu meerdere beacons geïnstalleerd op de Light Campus die toegang geven tot location based services. Hiermee wordt zicht- en voelbaar welke toevoegde waarde ‘smart office’ en location based services nu al kunnen leveren.