Afgelopen januari werd onder toeziend oog van honderden belangstellenden het nieuwe kantoor van TRILUX Benelux in Amersfoort officieel geopend. De reacties die wij ontvingen waren louter positief. Veel aanwezigen tijdens de opening kwamen later nog eens terug, met collega’s of klanten. Omdat het kantoor inspireert en een verhaal vertelt dat doorverteld moet worden. We willen graag op deze behoefte inspelen door het ‘kantoor’ nu officieel om te dopen tot TRILUX Light Campus Amersfoort. Een plek waar werken, ontmoeting en kennisdeling centraal staat.