Aanwijzingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

1. Voorwerp van deze privacyverklaring
Het verheugt ons dat u geïnteresseerd bent in onze online bedrijfsvoorstelling en het aanbod op onze webpagina's. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (hierna kortweg "gegevens" genoemd). Hieronder willen we u er derhalve uitvoerig over informeren welke gegevens wij bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van ons internetaanbod verzamelen en hoe wij deze gegevens vervolgens verwerken of ten nutte maken en welke begeleidende beschermingsmaatregelen wij op technisch en organisatorisch gebied getroffen hebben. 

2. Verantwoordelijke instantie/dienstenaanbieder
De verantwoordelijke instantie in de zin van de Duitse wet inzake gegevensbeveiliging (Bundesdatenschutzgesetz) en tegelijk dienstenaanbieder in de zin van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz) is TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße 4, D-59759 Arnsberg, tel.nr.: +49 29 32 301 0, faxnr.: +49 29 32 301 375, e-mail: webmaster@trilux.com, zie ons impressum. Gelieve u met vragen of opmerkingen betreffende deze privacyverklaring of de gegevensbeveiliging te wenden tot het volgende e-mailadres: webmaster@trilux.com

3. Verzameling en gebruik van uw gegevens
In hoeverre en hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hangt af van wat u doet op onze webpagina's: louter en alleen informatie bekijken of ook de aangeboden diensten benutten:

3.1 Informatief gebruik
Voor het louter informatieve gebruik van onze website is de opgave van persoonsgegevens in principe niet nodig.

In dat geval vergaren en gebruiken wij alleen de gegevens die wij automatisch ontvangen van uw internetbrowser, zoals: 

 • de datum en het uur van uw bezoek aan onze webpagina,
 • uw browsertype,
 • de browserinstellingen,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • de pagina die u het laatst bezocht hebt,
 • de overgedragen gegevens en toegangsstatus (bestandsoverdracht gelukt, bestand niet gevonden enz.),
 • uw IP-adres. 

Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in niet-persoonsgebonden vorm. Wij verzamelen de gegevens om het gebruik van de opgeroepen webpagina's mogelijk maken, voor statistische doeleinden en om ons internetaanbod te verbeteren. Voor zover de gegevens hiervoor langer moeten worden bewaard dan de duur van uw bezoek, zal er ook na uw bezoek geen persoonsgebonden verwerking plaatsvinden. 

3.2 Gebruik van het aanbod
Wanneer u gebruikmaakt van de op onze website aangeboden diensten, zoals (1.) het bestellen van catalogussen, brochures en klantenmagazines, (2.) het aanvragen van een nieuwsbrief of (3.) de registratie van TRILUX-producten en de uitbreiding van de productgarantie of het indienen van een klacht, is het daarentegen wel nodig dat u nadere gegevens verstrekt. Daarbij gaat het om die gegevens die vereist zijn voor de verdere afhandeling van uw verzoek, bijvoorbeeld (1.) uw postadres om u per post een catalogus, brochure of klantenmagazine te kunnen toesturen, (2.) uw e-mailadres om u een digitale nieuwsbrief te kunnen toesturen, (3.) uw naam en uw e-mailadres om de registratie van TRILUX-product, de uitbreiding van uw productgarantie of uw klacht te kunnen behandelen. Overige gegevens kunt u vrijwillig verstrekken. De niet-verplichte gegevens zijn door ons als dusdanig gemarkeerd. 

Uw gegevens worden verzameld of gebruikt met het doel de door u gevraagde prestatie te volbrengen, bijvoorbeeld (1.) de bestelde catalogussen, brochures en klantenmagazines te leveren, (2.) de door u aangevraagde nieuwsbrief te verzenden of (3.) uw TRILUX-product te registreren en de productgarantie uit te breiden of uw klacht te behandelen.  

Uw gegevens kunnen eventueel met het hierboven genoemde doel doorgegeven worden aan dienstverleners die ons ondersteunen en die wij uiteraard zorgvuldig geselecteerd hebben. Het kan daarbij gaan om derden die technische diensten aan ons leveren of ons helpen bij de verzending. 

Verder worden uw gegevens alleen doorgegeven aan derden wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

4. Nieuwsbrief
Om u te kunnen abonneren op onze digitale nieuwsbrief, dient u ons uw toestemming overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming te geven. Verder hebben wij ook minstens het e-mailadres nodig waarop u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Eventuele andere gegevens verstrekt u vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken, de inhoud van de nieuwsbrief te kunnen personaliseren en vragen met betrekking tot het e-mailadres te kunnen oplossen. 

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van het zogenaamde double opt-insysteem. Dat houdt in dat u onze nieuwsbrief slechts zult ontvangen indien u eerst uw aanmelding hiervoor bevestigt door te klikken op de link die wij naar u sturen in een bevestigingsmail. Zo willen we ons ervan verzekeren dat alleen de eigenaar van het opgegeven e-mailadres zich kan aanmelden om onze nieuwsbrief op dat adres te ontvangen. De bevestiging dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail. Anders wordt uw aanmelding voor onze nieuwsbrief automatisch uit onze databank gewist. 

U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Dat kunt u doen door een gewone mail te sturen naar webmaster@trilux.com of door te klikken op de link aan het einde van de nieuwsbrief. 

De toestemming wordt desgevallend uitdrukkelijk gegeven en wordt door ons geregistreerd. De Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz) bepaalt dat wij de inhoud van uw toestemming op elk moment moeten kunnen voorleggen. 

5. Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze webpagina's door onze webserver naar uw browser verzonden worden en door uw browser op uw computer worden opgeslagen voor latere raadpleging. 

Aan het einde van de browsersessie worden de meeste door ons gebruikte cookies weer van uw computer verwijderd (zgn. sessiecookies, ook "tijdelijke cookies" genoemd). Deze cookies hebben tot doel uw computer tijdens het bezoek aan onze website te blijven identificeren terwijl u van de ene pagina naar de andere gaat en te kunnen vaststellen wanneer u uw bezoek beëindigt. Andere cookies blijven daarentegen op uw computer en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (zgn. permanente cookies).  

Of het mogelijk is cookies achter te laten en op te roepen op uw computer, kunt u zelf instellen in uw browser. U kunt in uw browser bijvoorbeeld cookies volledig blokkeren, cookies beperken tot bepaalde websites of instellen dat uw browser u moet waarschuwen en om uw toestemming moet vragen wanneer een website probeert een cookie achter te laten. Om alle functies van onze website te kunnen benutten, is het echter om technische redenen vereist dat u cookies toelaat. 

In deze context verzamelen of bewaren wij geen persoonsgegevens in cookies. Wij gebruiken ook geen technieken om de door cookies verkregen informatie in verband te brengen met gebruikersgegevens. 

6. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").  

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere landen van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. U kunt bovendien de verzending naar Google van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wij wijzen u erop dat, om een directe koppeling aan uw persoonsgegevens uit te sluiten, op deze website IP-adressen alleen ingekort verder verwerkt worden, aangezien wij Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruiken.

Gebruik van de reclamefuncties van Google Analytics

Op deze website worden naast de standaardconfiguratie van Google Analytics, ook functies van Google Analytics gebruikt die interessegebonden reclame en advertenties op basis van het surfgedrag van gebruikers ondersteunen. Google Analytics gebruikt daarbij een cookie van de externe leverancier DoubleClick, om gegevens over het surfgedrag van gebruikers op verschillende websites te verwerken. Met behulp van deze gegevens kunnen statistische uitspraken gedaan worden over demografische gegevens en interessegebieden van websitegebruikers.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat we geen gegevens van individuele gebruikers kunnen inzien en dat we de statistische gegevens die wij gebruiken, niet kunnen herleiden tot bepaalde gebruikers.

Sommige van onze websitebezoekers zullen na hun bezoek advertenties van ons te zien krijgen op andere websites. Deze vorm van adverteren wordt "remarketing" of "retargeting" genoemd. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen deze advertenties, raden wij u aan gebruik te maken van een van hierboven genoemde mogelijkheden om websitetracking uit te schakelen. Google biedt u bovendien de mogelijkheid cookies voor advertentiedoeleinden zelf te regelen: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

7. Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, zijnde analysesoftware van de onderneming Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa) (hierna "Hotjar" genoemd). Hotjar stelt ons in staat te meten en te analyseren hoe onze website gebruikt wordt (muisklikken, muisbewegingen, scrolls enz.). Via tracking codes en cookies wordt informatie verzameld over uw bezoek aan onze website. Deze informatie wordt doorgestuurd naar en opgeslagen op servers van Hotjar in Ierland. De tracking code geeft volgende informatie door:

Apparaatgebonden gegevens

 • het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm);
 • uw e-mailadres, inclusief uw voor- en familienaam, voor zover u deze gegevens meedeelt via onze website;
 • uw monitorformaat;
 • uw type apparaat en de gegevens van uw browser;
 • uw geografische locatie (alleen het land);
 • uw taalkeuze voor onze website;
 • uw gebruikersinteracties;
 • de acties van uw muis (bewegingen, positie en klikken);
 • de gegevens die u invoert met uw toetsenbord.

Loggegevens

De volgende gegevens worden automatisch door onze server aangemaakt wanneer Hotjar actief is:

 • het linkend domein;
 • de bezochte pagina's;
 • uw geografische locatie (alleen het land);
 • uw taalkeuze voor onze website;
 • de datum en het uur waarop de website geraadpleegd wordt.

Op basis van deze informatie analyseert Hotjar uw gebruik van onze website. De onderneming stelt hierover rapporten op en biedt ook andere diensten aan die betrekking hebben op het gebruik van onze website en de internetactiviteit. Om deze diensten te leveren, doet Hotjar ook een beroep op externe ondernemingen, zoals Google Analytics en Optimizely. Deze ondernemingen kunnen eveneens informatie die uw browser verzendt in het kader van uw websitebezoek, zoals cookies of IP-aanvragen, opslaan. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely uw gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar de desbetreffende privacyverklaringen.

Door deze website verder te gebruiken, stemt u in met de hierboven genoemde verwerking van uw gegevens door Hotjar en diens externe leveranciers binnen het kader van hun privacyverklaringen. De cookies die Hotjar gebruikt, hebben verschillende looptijden. Sommige blijven 365 dagen actief, andere vervallen zodra u onze website verlaat.

U kunt voorkomen dat Hotjar gegevens over u registreert, door op de volgende link te klikken en de instructies aldaar te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

8. Pardot

Wij maken op onze websites gebruik van het Pardot Marketing Automation System ('Pardot MAS') van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ('Pardot'). Pardot is een speciale software voor de registratie en evaluatie van het gebruik van een website door de bezoekers van de website. Indien Pardot LLC persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, geschiedt dit uitdrukkelijk in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen. Via een afzonderlijke overeenkomst met Pardot LLC hebben wij de inachtneming van de EU-richtlijn gegevensbescherming door Pardot LLC gegarandeerd.

Bij uw bezoek op onze website registreert Pardot MAS uw klikpad en genereert daaruit een individueel gebruikersprofiel onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies ingezet waarmee uw browser kan worden herkend. Als u bij uw eerste bezoek op onze website de vraag naar de acceptatie van cookies bevestigt of u door het verdere gebruik van onze website akkoord verklaart met het gebruik van cookies, verklaart u zich tevens akkoord met het gebruik van de cookies van Pardot.

U kunt deze toestemming te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen. Gebruik daarvoor de aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming vermelde contactgegevens. Bovendien kunt u het aanleggen van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te allen tijde deactiveren door uw internetbrowser dusdanig te configureren dat cookies van het domein 'pardot.com' niet worden geaccepteerd. Dit kan echter bepaalde beperkingen m.b.t. de functie en de gebruikersvriendelijkheid van onze website tot gevolg hebben.

9. Recht van herroeping en bezwaar

U kunt de overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming aan ons verleende toestemming op elk moment herroepen met uitwerking in de toekomst. 

U kunt eveneens op elk moment bezwaar maken tegen de eventuele – in het kader van deze privacyverklaring – door ons aangemaakte gebruiksprofielen met het oog op promotie- en marktonderzoeksdoeleinden en de op de behoeften afgestemde optimalisering van onze webpagina’s.  

Het volstaat daartoe een e-mail te sturen naar: webmaster@trilux.com

10. Plug-ins van sociale media
Wij maken momenteel geen gebruik van plug-ins van sociale media. Onze website bevat enkel links naar onze profielen op verschillende socialemediaplatformen. 

11. Gegevensbeveiliging 
Wij nemen bovendien technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de verstrekte of verzamelde persoonsgegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen. 

Einde van de privacyverklaring.