Als Duits familiebedrijf voelt TRILUX zich gedwongen om zorg te dragen voor volgende generaties. Daarbij is duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al jaren een integraal onderdeel van de organisatie. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de carbon footprint, waarmee TRILUX haar ambities inzichtelijk maakt én kracht bij zet richting een duurzame organisatie. Nu presenteert de Benelux organisatie haar Carbon Footprint over het jaar 2019, met mooie resultaten.


Willem Dammers, Managing Director TRILUX Benelux is tevreden over de behaalde resultaten in 2019. “Er is bij de Carbon Footprint analyse in 2019 een sterke reductie te zien van de CO2-impact”, zo begin Dammers. “Deze reductie is voornamelijk toe te schrijven aan onze verhuizing naar de nieuwe locatie in Amersfoort. Omdat we hier verwarmen met warmtepompen, verbruiken ‘we’ alleen gas voor de verwarming van de algemene ruimten. Hiervoor worden wij op basis van onze gehuurde vierkante meters belast vanuit de verhuurder.”

Minder papiergebruik

“Daarnaast zien we ook een sterke daling in onze CO2 footprint door onze overstap naar een paperless-office”, gaat Dammers verder. “In de praktijk betekent dit minder inkoop van materialen, maar daarnaast ook minder printen en daarmee minder papierafval. Zo is er in 2019 geen geen vertrouwelijke papierstroom meer aangeleverd aan verwerkers. Ditzelfde beeld zien wij terug in onze marketinginspanningen. Daarbij beperken wij al geruime tijd ons aanbod geprinte brochures en flyers tot een minimum. Daarbij stijgt ons digitale aanbod, met bijvoorbeeld onze website, social media kanalen en ons klantenportaal TRILUX One.”

Enkele cijfers

  • Het gasverbruik was in 2019 ruim 1.038 m3 lager dan het referentiejaar 2014, vergelijkbaar met een absolute reductie van 4,7% op het gasverbruik;
  • De totale emissie als gevolg van mobiliteit daalde in vergelijking met 2014 van 270,0 ton CO2 naar 235,4 ton CO2 in 2019, een reductie van 12,8% ten opzichte van 2014 en ruim 9% ten opzichte van 2018;
  • Bij vergelijking van de totale emissies daalden zowel de absolute emissie als genormaliseerd aan het aantal FTE verder: de totale (absolute) emissies waren in 2019 24,4% lager, genormaliseerd naar het aantal FTE bedroeg de reductie 31,4%.

Nieuwe ambities en behaalde resultaten

Inmiddels zitten we, hoewel we rapporteren over het jaar 2019, aan het eind van 2020. Dat is ook de reden om met Willem terug te blikken én alvast vooruit te kijken en nieuwe ambities te formuleren.

Willem hierover: “Ruim vijf jaar geleden formuleerden wij de ambitie om in 2020 100% van onze armaturenverkoop in LED te doen. Dat was destijds een zeer ambitieuze doelstelling. LED had nog een, onterecht overigens, stempel van koud en kil licht. Samen met onze partners hebben we het bewustzijn kunnen creëren dat dit in professionele oplossingen absoluut niet het geval is. Daarnaast is de realiseerbare energiebesparing inmiddels zodanig, dat een investering in LED binnen no-time is terugverdiend. Hoewel het jaar 2020 nog niet voorbij is, kunnen we alvast stellen dat onze doelstelling is behaald: TRILUX Benelux verkoopt in 2020 100% LED.”

“Maar we kijken ook graag vooruit”, gaat Dammers verder. “Als we een nieuwe stip op de horizon zetten, hebben we voor 2025 natuurlijk nieuwe ambities geformuleerd. Of eigenlijk meerdere ambities. De eerste ambitie is geformuleerd door de management board, namens de gehele TRILUX Group, om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn, zonder greenwashing.

Vanuit de Beneluxorganisatie willen wij graag focussen op meer én meer circulaire projecten. Inmiddels hebben wij de eerste circulaire projecten succeasvol uitgevoerd. In 2025 is het onze ambitie om 25% van onze projecten op een circulaire manier te vermarkten. Dat betekent dat we producten na afloop van een contract weer terugnemen in ons productieproces om deze te re-usen, re-furbishen of te re-cyclen.” 


Bekijk carbon footprint 2020

Lees meer over onze duurzaamheidsaanpak