Het regelen van de verlichting met behulp van daglichtsensoren en aanwezigheidsdetectoren zorgt voor een besparing op het energieverbruik. Dr. Sebastian Knoche, afdeling Research & Development (R&D) van TRILUX, wilde precies weten waar het om gaat en heeft in het kader van het Europese onderzoeksproject Repro-Light een jaar lang de lichtgegevens in de TRILUX-opleidingswerkplaats gemeten en geanalyseerd. De resultaten: Door de aanwezigheidsdetectie is het energieverbruik hier met vijf procent gedaald. Daglichtsensoren maken een energiebesparing tot 26 procent mogelijk en verlengen de levensduur van de LED's met maximaal 37.000 bedrijfsuren. En dat zijn zeker niet de grenzen van het potentieel.

De armaturen in de leerwerkplaats in Arnsberg werden via het LiveLink lichtmanagementsysteem in een netwerk verbonden en uitgerust met sensoren voor aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling. Om de invloed van de sensoren op het energieverbruik en de levensduur te onderzoeken, werden de armaturen een jaar lang via de TRILUX Cloud-service bewaakt en werden er in totaal 261.000 punten in de tijd verzameld. Het doel: het ontwikkelen van een wiskundig model waarmee de besparingen van de sensoren nauwkeurig kunnen worden voorspeld of gekwantificeerd. Met behulp van deze formules kunnen TRILUX-klanten de voordelen die een sensorgestuurd lichtmanagementsysteem hen biedt, vooraf heel precies berekenen.

Het energieverbruik van de verlichting is afhankelijk van het tijdstip van de dag, de dag van de week en het verloop van het jaar. Daglichtsensoren regelen nauwkeurig de hoeveelheid licht die door het zonlicht wordt toegevoegd om een bepaald verlichtingsniveau te bereiken. Wat blijkt uit de casestudy: De dimcurve die in de leerwerkplaats wordt gemeten, correleert met de hoek van de zon op de aarde in de loop van het jaar. Het resultaat wordt onder andere beïnvloed door de geografische breedtegraad (door de afwijkende hoek van de zon) en de bedrijfstijd van de armaturen. Voor klassieke kantoortoepassingen met werktijden van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's middags is het besparingspotentieel met daglichtsensoren tot 26 procent.

Bovendien heeft de aanwezigheidsmelder de verlichting in de trainingswerkplaats tijdens de werkuren gemiddeld 21 minuten per dag uitgeschakeld. Dit betekent een extra besparingspotentieel van vijf procent. In gebieden met minder openbaar verkeer liggen deze besparingen aanzienlijk hoger.

Levensduur – met 37.000 uur verlengd

Minder vermogen op de LED driver betekent een lagere gemiddelde temperatuur op de LED chip. De casestudy bewijst dat daglichtsensoren de levensduur van een LED op deze manier verhogen van 50.000 uur tot 87.000 uur. De omvang van het effect is afhankelijk van de bedrijfstijd van het verlichtingssysteem - net als de energiebesparing. Zelfs bij 24 uur per dag gebruik wordt de levensduur van de LED's dankzij daglichtsensoren nog steeds met 18.000 uur verlengd.

Onderzoek voor een duurzamere samenleving

Een ander onderzoeksthema dat momenteel door Dr. Sebastian Knoche in het kader van het Repro-Light project wordt behandeld, is onder andere de verbetering van de materiaalefficiëntie van LED-armaturen in het kader van een uitgebreide levenscyclusanalyse (circulaire economie). Naast energiebronnen is een verantwoord gebruik van materiële hulpbronnen en grondstoffen een belangrijk uitgangspunt voor een duurzamere samenleving. Het Repro-light project loopt tot september van dit jaar.

Geïnteresseerden kunnen hier alle resultaten van het onderzoek naar lichtmanagement lezen: 

S. Knoche, Data Analytics in connected lighting systems – case study, LpS 2019 conference proceedings 

Meer informatie