BREEAM is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. De afkorting BREEAM staat voor Building Research Establishment’s Environmental Assesssment Method. Aan de hand van deze methode worden bouwprojecten beoordeeld op integrale duurzaamheid. Inmiddels zijn ruim 1.270 Nederlandse projecten BREEAM gecertificeerd. Maar welke meerwaarde behaal je eigenlijk met deze certificering?

BREEAM-NL

De BREEAM methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE) en wordt inmiddels gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor toepassing in Nederland onder de naam BREEAM-NL. Bij de certificering van BREEAM-NL projecten wordt inzicht verkregen in de werkelijke duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Dat gebeurt niet alleen op energieniveau, maar wordt over de volledige breedte van een pand gemeten. Een BREEAM prestatie wordt door de markt op waarde geschat, waardoor het voor vastgoedeigenaren mogelijk wordt om een hogere huur voor panden te vragen.

ENKELE IMPRESSIES VAN ONZE RECENTE BREEAM PROJECTEN

Twee fases

BREEAM wordt toegepast op zowel nieuwbouw als renovatie projecten en is opgesplitst in een ontwerpfase en opleverfase. Als verlichtingsfabrikant en onderdeel van het BREEAM projectteam bij nieuwbouw of renovatie projecten is het aan ons om de onafhankelijke BREEAM assessor van de benodigde informatie te voorzien om de beoordeling te kunnen voltooien. TRILUX BREEAM-NL expert André van Mourik vertelde in onze ‘Aan tafel met …’ al over deze nauwe samenwerking om tot een zo hoog mogelijke BREEAM score te komen. Na afloop van de ontwerpfase wordt de aangeleverde bewijslast gecontroleerd en bij voldoende bewijs voorlopig gecertificeerd.

Zodra de ontwerpfase en bouw van het project is afgerond, wordt de aangeleverde bewijslast opnieuw getoetst. “Een andere indeling of veranderingen in het aantal parkeerplaatsen bij terreinverlichting kan er al voor zorgen dat de al aangeleverde documentatie moet worden aangepast of aangevuld, dat is en blijft nou eenmaal een eis van BREEAM”, aldus André van Mourik. Tijdens de beoordeling van de opleverfase behaald het project zijn definitieve certificaat. Deze beoordeling varieert van Pass tot Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

Vier speerpunten

In ieder BREEAM-NL certificeringstraject staan te allen tijde vier speerpunten centraal:

  1. Duurzaamheid
  2. Kostenbesparend
  3. Gezond
  4. Toekomstbestendig

Door het behalen van de duurzaamheidsambities van een organisatie, kunnen operationele kosten bespaard worden, terwijl er tegelijkertijd meer huuropbrengst en/of subsidies binnenstromen. Het bevorderen van de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers, zorgt uiteindelijk voor een toekomstbestendig project (pand).

Behaalde BREEAM resultaten

Naast de al genoemde ruim 1.270 Nederlandse projecten zijn er wereldwijd 563.000 gecertificeerde en meer dan 2.268.000 geregistreerde BREEAM gebouwen. Al deze gebouwen samen worden gezien als het grootste milieuprogramma ter wereld. “Als BREEAM expert zijn wij dan ook trots op onze behaalde resultaten en op het feit dat wij afgelopen jaar mochten meewerken aan de nieuwe richtlijnen door input aan te leveren voor de verlichtingscredits”, sluit André van Mourik af.

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor een BREEAM certificaat? We vertellen u graag meer over de werkwijze en bijbehorende verlichtingseisen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.