LED-belysning til pasientrom

For mange pasienter blir sykehuset til et nytt hjem i en viss periode. Utstyret bør tilpasses tilsvarende. Lyse rom i fine farger og med riktig lys kan gi en behagelig atmosfære i et standard pleieområde der pasienter og besøkende trives. Samtidig støtter det riktige belysningskonseptet sykehuspersonellet effektivt under sitt arbeid:

Funksjonsbelysning garanterer på dagtid størst mulig sikkerhet ved medisinske undersøkelser og behandlinger rett ved pasientens seng, nattbelysning gir orientering uten å forstyrre pasienter som sover. Samtidig er den til hjelp for pleiepersonellet når de skal bevege seg på rommet om natten for å overvåke pasienten optimalt – slik at disse trives og samtidig får den omsorgen de trenger.