LAGERBYGNINGER

Pakker, paller og gaffeltrucker – lagerbygninger og logistikksentre er steder med mye trafikk med stadige bevegelser av mennesker, maskiner og kjøretøy. Maskinkjørere må være i stand til å lese etiketter og forsendelsesdokumenter og oppdage farlige gjenstander raskt. I en omgivelse med mange raske bevegelser og effektive varestrømmer spiller en fremragende flatebelysning en viktig rolle.

Takket være et mangfoldig utvalg av optikker, lystemperaturer og lysstrømmer har TRILUX den ideelle LED-belysningsløsningen for lagerbygninger som individuelt kan tilpasses forskjellige belysningssituasjoner, romforhold og takhøyder. Med til vårt høyverdige armaturtilbud hører LED-systemer med usedvanlig lang levetid selv ved ekstreme betingelser som varmeopphopning under taket i høye haller.