LOGISTIKK-UTEOMRÅDER

Belysningen av lager- og logistikkområder i uteområder kan være en utfordring, da det til alle døgnets tider og ved alle værforhold må være optimale visuelle betingelser. Sikkerheten til personalet har høyeste prioritet, derfor må trafikkerende kjøretøy kunne manøvrere uten å bringe tilstedeværende personer i fare. Rask lossing, identifikasjon av varer og signering av følgesedler krever stor lysstyrke uavhengig av klokkeslettet.

TRILUX-lysløsninger byr på høy kvalitet, robust konstruksjon, effektiv lysteknikk og høyeste funksjonalitet med passende beskyttelsesgrader som er i samsvar med gjeldende bestemmelser.