OVERBYGDE UTENDØRS OMRÅDER

Belysningen av de overbygde utendørs områdene til logistikksentre er akkurat like viktig som belysningen innendørs. Imidlertid må belysningen her være robust nok til å motstå naturens krefter – vind, regn, sterk varme og kulde. Varetransport finner sted i og omkring de overbygde områdene, med til disse oppgavene hører trafikken av gods, kjøretøy, maskiner og arbeidskrefter. Armaturer må gi høyverdig lys, slik at oppgavene kan utføres sikkert og at sikkerhet er garantert. 

De må videre være passende beskyttet mot smuss og rystelser for å kunne minimere vedlikeholdsarbeidet og muliggjøre permanent drift. TRILUX tilbyr et bredt spekter med robuste våtromsarmaturer som tilsvarer alle krav til overbygde utendørs områder. 

Belysningsløsninger for OVERBYGDE UTENDØRS OMRÅDER