Prediktivt vedlikehold

KONNEKTIVITET SOM BLIR TIL EN NØKKELFAKTOR FOR EN FREMTIDSRETTET BELYSNINGSLØSNING.

På grunn av økt digitalisering og tilhørende integrering av enheter og produkter i «Internet of Things» (IoT) oppstår det nye muligheter og forretningsmodeller for produsenter og brukere – også i lysbransjen.

Handle før det oppstår et behov

Driftsbrudd på belysningen kan føre til produksjonsutfall som medfører økte kostnader. Med prediktivt vedlikehold kan drifterne bli aktive før det er behov for handling.

Transparens fører til effektivitet

Prediktivt vedlikehold er svært kostnadseffektivt da vedlikeholdssyklusene tar utgangspunkt i det behovet som faktisk eksisterer fremfor forhåndsdefinerte, faste intervaller. Kunden kan fjernovervåke sitt anlegg og på denne måten koordinere og beordre service målrettet.

Kostnadseffektive forløp

Takket være informasjonen om hva som skal vedlikeholdes eller hva som er defekt, har servicemedarbeideren alltid de nødvendige reservedeler med seg.

Dataovervåking som gir oversikt

Systemet leverer aktuelle anleggsdata, for eksempel energiforbruk, temperatur og dimmenivå. Status for anlegget kan alltid hentes opp.

Applikation

Office

Office

Industry

Industry

Shop & Retail

Shop & Retail