Fleksible strukturer

Verden er i forandring. Det er ulike faktorer som virker inn på denne forandringen: mobilitet, digitalisering, nettilkobling og globalisering, demografisk forandring, individualitet og balanse mellom arbeid og fritid. Vi er innstilt på det og tilpasser oss disse endringene. Og hva skjer med kontorlandskapet vårt? Den fremskridende digitaliseringen har ikke bare ført til en stor endring i generasjon Y’s kommunikasjonsatferd og sosiale interaksjon, men også i arbeidsstrukturene på kontoret. Den klassiske kontorinnretningen med territoriale arbeidsplasser erstattes mer og mer av fleksible strukturer som er optimert for arbeid på mobile sluttenheter.

Samtidig får den uformelle kommunikasjonen bedre plass siden uvanlige idéer trenger et miljø som er mer avslappet enn den klassiske arbeidsplassen. Arbeidsplassen blir til en infrastruktur av ulike rom- og kommunikasjonskonsepter som gjør det mulig for alle involverte å være nettilkoblet og jobbe i team og prosjekter.

Moderne funksjonssoner

Et moderne kontor skal være tilpasset medarbeidernes individuelle krav. Disse skal trives og få hjelp til å gjøre en god jobb. Ved utformingen av moderne, fremtidsrettete kontorer blir det derfor lagt vekt på åpne kontorlandskap med forskjellige funksjonssoner. Helt avgjørende i denne sammenheng er loungeområdene med en avslappet atmosfære som brukes av medarbeiderne til å trekke seg tilbake med sin bærbare pc eller nettbrett og finne kreative idéløsninger. På samme måte fremmer disse områdene kreativiteten når kollegaene møtes til uformelle samtaler. 

Sammenslutningsprosjektet Office 21

For å kartlegge forandringer og ekstra krav i god tid og for å kunne reagere tilsvarende med våre produkter, er TRILUX prosjektpartner i sammenslutningsprosjektet Office 21 ved Fraunhofer-Institut IAO. Dette nettverket er en sammenslutning av ledende virksomheter som for eksempel Microsoft og Haworth. Sammen vises og utforskes potensielle utviklinger i kontorenes arbeidsverden som brukes som grunnlag for å utvikle konkrete handlingsalternativer.