Kontorbelysning til korridorer og trappeoppganger

Det er ikke bare i kontorbygg korridorer og trappeoppganger er «små problemsoner». På den ene side trenger de en optimal belysning for å gi orientering og sikre trygg ferdsel. På den annen side ferdes mennesker uregelmessig i disse områdene slik at konstant belysning vil føre til unødvendig høye energikostnader.

Løsningen er et intelligent lysstyringssystem. Lysstyringssystemet garanterer optimale synsforhold – og reduserer energiforbruket ved at armaturene kun tilkobles ved behov.