LED-belysning til fotgjengerfelt

Konfliktsoner som fotgjengerfelt krever større oppmerksomhet fra trafikantene og dermed bedre belysning for å fungere som trafikkveier uten fare for kollisjon.

Fotgjengerfelt trenger belysning for at fotgjengerne er godt synlige fra begge retninger når det er mørkt ute og når de krysser eller står ved fotgjengerfeltet på regnvåt vei.

Lysløsninger for fotgjengerfelt