LED-belysning til parkeringsplasser

Sikkerhet og orientering har ved belysning av parkeringsplasser og parkeringshus  øverste prioritet. Derfor må armaturene som brukes her – likegyldig om mastearmaturer for uteområder eller våtromsarmaturer for overbygde områder – ikke bare overbevise med høy lyskvalitet, men også bestå sin prøve varig under ekstreme betingelser.

Og ikke bare det: Også armaturdesignen rykker tiltakende nærmere i operatørenss bevissthet, spesielt når det gjelder representative parkeringsområder nær bygninger.

Høyeste sikkerhet

Intelligent styring

Høy energieffektivitet

Impresjoner

For hvert krav den passende løsningen

Eksempler for planlegging

Tosidig plassering overfor hverandre

Parkeringsplassens bredde 16 m
Mastehøyde 6 m
Innstillingsvinkel 10°
Armatur for 5 Lux LIQ 50-AB2L/2200-740
Armatur for 10 Lux LIQ 50-AB2L/4200-740
Armatur for 20 Lux LIQ 70-AB2L/8200-740
Avstand fra parkeringsplassens begynnelse til 1. armatur 12,5 m
Avstand mellom armaturene 37,5 m

Ensidig plassering

Parkeringsplassens bredde 16 m
Mastehøyde 8 m
Innstillingsvinkel 10°
Armatur for 5 Lux LIQ 70-AB2L/6200-740
Armatur for 10 Lux LIQ 70-AB2L/12000-740
Armatur for 20 Lux LIQ 90-AB2L/24000-740
Avstand fra parkeringsplassens begynnelse til 1. armatur 10 m
Avstand mellom armaturene 50 m

Tosidig plassering overfor hverandre

Parkeringsplassens bredde 32 m
Mastehøyde 8 m
Innstillingsvinkel 10°
Armatur for 5 Lux LIQ 70-AB2L/5600-740
Armatur for 10 Lux LIQ 70-AB2L/11000-740
Armatur for 20 Lux LIQ 90-AB2L/22000-740
Avstand fra parkeringsplassens begynnelse til 1. armatur 15 m
Avstand mellom armaturene 50 m

Dobbelsidig plassering i midten

Parkeringsplassens bredde 32 m
Mastehøyde 8 m
Innstillingsvinkel 10°
Armatur for 5 Lux LIQ 70-AB2L/5600-740
Armatur for 10 Lux LIQ 70-AB2L/11000-740
Armatur for 20 Lux LIQ 90-AB2L/22000-740
Avstand fra parkeringsplassens begynnelse til 1. armatur 12,5 m
Avstand mellom armaturene 52,5 m

Trenger du hjelp ved planleggingen?

Vi vil gjerne hjelpe deg videre.