LED-belysning til sykkel- og gangveier

Sykkelveier har fått større betydning den siste tiden. I sentrumsområder med mange syklister er kravene til utformingen av sykkelveier omtrent like store som kravene som stilles til utformingen av veier for biltrafikk.

Jevn belysning, et tilstrekkelig belysningsnivå og avblending er lysteknisk obligatoriske – på samme måte som maksimal lønnsomhet.

Lysløsninger for sykkel- og gangveier

No Entries