LED-belysning til trafikkveier

Belysningen på offentlige veier er en kompleks sak. Den skal være lys nok slik at de som ferdes i bil og til fots, kan orientere seg optimalt, samtidig som den skal forebygge mot kriminalitet.

LED-veibelysningen skal også skape en behagelig atmosfære, oppgradere sentrumsområder med en attraktiv design og skal ikke minst være miljøvennlig, lite vedlikeholdskrevende og kostnadseffektiv.

Lysløsninger for trafikkveier