Prosjektinformasjon

planleggingskontor: DS-Plan
Installatør: R + S solutions GmbH
Sted: Frankfurt am Main
Fotograf: Christoph Meinschäfer

Produkter som benyttes