Dokvast B.V. New Logic VIII

Prosjektinformasjon

Client: Heembouw
planleggingskontor: Quadrant4
Arkitekt: Habeon Architecten
Installatør: Hoppenbrouwers
Sted: Tilburg
Fotograf: Christoph Meinschäfer

Produkter som benyttes