Kocher-Plastik Maschinenbau GmbH (Rommel AG)

Prosjektinformasjon

Client: Kocher-Plastik Maschinenbau GmbH
planleggingskontor: Provitec GmbH
Installatør: Heldele GmbH
Sted: Sulzbach-Laufen
Fotograf: Christoph Meinschäfer

Produkter som benyttes