Totaltek AS

Prosjektinformasjon

Client: Linstow AS
planleggingskontor: Norconsult AS
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
Installatør: Totaltek AS
Sted: Oslo
Fotograf: Achim Krug

Produkter som benyttes