Prosjektinformasjon

Client: Tishman Speyer France, Paris
planleggingskontor: EGIS, Saint-Quentin-en-Yvelines
Arkitekt: SRA, Pierre-Yves De Bernardi, Chatillon
Sted: Puteaux

Produkter som benyttes