Foretakets ansvar

Foretakets ansvar har mange fasetter – hos TRILUX strekker de seg fra de enkelte produktene helt frem til omgangen med medarbeiderne og leverandører samt det spesielle forholdet til foretakets sete i Arnsberg.

En global player som er forankret i regionen

TRILUX engasjerer seg for "Lysregionen Sauerland". Foretaket har i denne regionen et stort nettverk og er aktivt i mange ulike initiativer, f.eks. som gründere av lichtforum.nrw eller som deltaker i bransjemessen Lichtwoche Sauerland. Med Speed-prosjektet har TRILUX optimert både produksjonen og logistikken og forberedt etableringen i Sauerland for en fremtid i den internasjonale konkurransen. Medarbeiderne kan søke om rentefri lån dersom de vil kjøpe eller pusse opp fast eiendom i regionen.

Ansvar som arbeidsgiver

Som et tradisjonsbevisst familieforetak og som den største arbeidsgiveren i Arnsberg tar TRILUX sosialt ansvar for sine medarbeidere med førsteklasses arbeidsvilkår, høy standard når det gjelder helse, miljø og sikkerhet samt ulike fritids- og videreutdanningstilbud. Eksempler på det er bedriftskassen Lenze som hjelper medarbeiderne økonomisk, subsidierte måltider i kantinen, et eget førstehjelpsrom og veiledning fra en sosialarbeider og bedriftens fremgangsrike fotballag bare for å nevne noen av tilbudene.

Foretaket ser til at alle medarbeiderne følger med på reisen til å bli fremtidens lysleverandør og hjelper dem med å utvide og fordype sine kunnskaper samt å drive frem individuelle karrierer. Alle ansatte i TRILUX har rett til to videreutdanningsdager per år. Siden teori og praksis er knyttet tett sammen hos TRILUX, er det alltid noen av de ansatte som tar spranget fra produksjonen til andre deler i virksomheten.

Ansvar for miljøet

Effektivitet og service

Løsninger fra TRILUX er energieffektive og består av utviklinger som skåner ressursene. TRILUX tenkte på miljøet langt før bærekraft var en trend innen næringslivet: Allerede i 1985 investerer foretaket blant annet i et eget kloakkanlegg. Ved siden av sin ansvarsfulle produksjon og sine energieffektive produktløsninger for alle applikasjoner tilbyr TRILUX sine kunder veiledning omkring energieffektivitet og mulige støtteprogram som en del av sine omfattende servicetjenester.

TRILUX ser som sin oppgave å fremme miljøbeskyttelsen til enhver tid og å unngå miljøbelastninger konsekvent. TRILUX er også opptatt av å overbevise leverandører og tjenesteleverandører til å handle etter disse prinsippene.

Gjenvinningsprogram for returer

Alt som kommer i retur til TRILUX, tilføres resirkuleringskretsløpet. Dette skåner miljøet. I Frankrike engasjerer seg TRILUX dessuten som grunnlegger av den allmennyttige organisasjonen Recyclum for at oppbrukte lyskilder skal tilføres resirkuleringskretsløpet og gjenvinnes. Dessuten engasjerer seg TRILUX for bærekraft over hele Europa. TRILUX er blant annet medlem i Dutch Green Building Council og deltar i EU-kommisjonens Green Light Programme.

ZVEI-koden for etiske retningsregler for samfunnsmessig ansvar

For å kunne dokumentere denne forståelsen og ansvarsfulle handlingen utad på en forpliktende måte, har foretakene innenfor TRILUX Group sluttet seg til ZVEI-koden for etiske retningsregler for samfunnsmessig ansvar. Denne koden står for transparent kommunikasjon, respekt for medarbeiderne, leverandørene og forbrukerne samt samfunnsmessig ansvar på lokalt nivå.

ZVEI Code of Conduct

Samsvarserklæringer