Styre

Lys er vår lidenskap. I over 100 år har vi preget lysets nåtid og fremtid – hver eneste dag. Med intelligente løsninger som ikke bare overbeviser, men også begeistrer. Veien som vi går i et mer og mer komplekst lysmarked for å gi kundene våre optimal belysning, er svært enkel: Vi lytter nøye og kjenner til markedet.

Derfor kombinerer vi de beste enkeltkomponentene til teknologisk markedsledende, ekstremt ytelsessterke lysløsninger som er nøye skreddersydd etter målgruppenes behov. På denne måten får kundene våre alltid den beste løsningen – og dette både sikkert og raskt og fra en og samme produsent.

Styre i TRILUX Tyskland

Person med generalfullmakt

Som person med generalfullmakt er Michael Huber ansvarlig for den strategiske orienteringen i TRILUX og representerer selskapsmedlemmenes interesser.

Hvor skal virksomheten stå om ti år? Hvilke tiltak er nødvendig for fortsatt å være Tysklands ledende armaturprodusent? Hvilke bedriftsakkvisisjoner styrker TRILUX’ markedskompetanse? Dette er bare et utvalg av spørsmålene som Michael Huber har jobbet med siden 2006. Han har en stor drivkraft som har ført til stor suksess i virksomhetens historie og som fortsetter å drive frem TRILUX’ suksess. Under Hubers ledelse ble det utviklet en helt ny bedriftsidentitet som ikke bare styrker oppfatningen av TRILUX fra utsiden betydelig, men som også har fått stor anerkjennelse utenfor virksomheten.

I hverdagen følger Michael Huber en klar regel: Enhver bedrift kan bare videreutvikles gjennom medarbeidernes styrke. Derfor står mennesket alltid i fokus i Hubers arbeid.

CFO

Johannes Huxol er innenfor TRILUX-gruppen internasjonalt ansvarlig for områdene økonomi, personale, controlling og IT-prosesser. I over 20 år – siden 2007 også som styre – har Johannes Huxol bidratt aktivt til suksess innenfor TRILUX-gruppen. Innføringen og oppbyggingen av en effektiv controlling har satt en vesentlig milepæl for fremragende vitalitet av virksomheten. Implementeringen av moderne prosesstyring er i dag en stor fordel i alle virksomhetsområder og er normgivende i langt flere bransjer.

Ifølge Huxol ligger nøkkelen for en langsiktig bedriftssuksess i en konsekvent serviceorientering som han har drevet frem uavhengig av den enkelte divisjonen. Til Johannes Huxols ansvarsområde hører også group controlling.

CTO

Dietmar Zembrot er innenfor TRILUX-gruppen internasjonalt ansvarlig for områdene forskning, utvikling og produksjon. Han har 20 års erfaring som leder i lysbransjen – siden 2008 som styre i TRILUX – og har fått stor anerkjennelse på tvers av virksomhetens grenser. Realiseringen av fremtidens nye teknologier som modne produkter for markedet settes hos TRILUX i tett sammenheng med Zembrots navn. Under hans ledelse har virksomheten funnet et nytt designspråk for armaturene.

Effektiviteten innenfor områdene kundekontakt og salg og service ble tydelig forbedret under hans ledelse, i tillegg fikk han implementert temaet bærekraft som nødvendig standard.

COO

Hubertus Volmert er innenfor TRILUX-gruppen ansvarlig for områdene produksjon, forsyningskjeder, logistikk og ettersalgsservice.

Før han gikk over til TRILUX, var han ansvarlig for ulike typer fag- og lederposisjoner innen Supply Chain Management. Her hadde han fokus på maskinkonstruksjon og bilindustri. Mens Volmert har vært styre i TRILUX, har han bygget opp området kundeservice sammen med sitt team og forbedret gruppens leveringsytelse. Implementeringen av Supply Chain Management som alltid retter seg etter kundenes behov, har ført til en stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten er blitt en vesentlig konkurransefordel.

For Hubertus Volmert er den verdibaserte ledelsen en garant for en vellykket transformasjon til digitalisering og kundeorientering. Volmert ser på oss mennesker som den vesentlige suksessfaktoren for videreutviklingen av TRILUX.

CSO

Mark Henrik Körner er i TRILUX gruppen ansvarlig for avdelingen Distribusjon.

Allerede før han var ansatt hos TRILUX har han samlet internasjonale erfaringer i lederstillinger i Europa og Afrika. Realisieringen av ambisiøse vekstmål og utvidelsen av markedsandelene trekkes derved som en rød tråd gjennom hans business-vita. Hos TRILUX har han spesielt preget Key Account managementet, som han definerer utslagsgivende, og som han i samarbeid har utviklet og bygget opp organisajonsstrukturen med. Innenfor rammen av den organisatoriske videreutviklingen til TRILUX gruppen overtok han forretningsledelsen til TRILUX Vertrieb GmbH.

Mark Henrik Körner har en bred merkantil og strategisk forretningsbakgrunn i armaturbransjen. Dette gjør det mulig for ham å sette i gang omstrukturerings- og transformasjonsproblemer målrettet. Resultat- og teamorientering bestemmer derved både hans arbeidsstil og hans høye kulturelle sensibilitet.