TRILUX Group

Seks lysspesialister, ett felles mål

Dagens lysløsninger skal oppfylle helt forskjellige krav: Blant disse finner vi energi- og kostnadseffektivitet samt gode planleggings- og bruksmuligheter. Det er ikke bare fremragende produkter TRILUX Group tilbyr, men også topp rådgivning og orientering.

Foretaket har i løpet av over 100 år utviklet en global salgsstruktur som sørger for en vedvarende, tett utveksling med planleggerne, installatørene og brukerne. I dag driver TRILUX Group sju produksjonssteder verden over i både Europa og Asia.

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER

TRILUX Group er i dag svært vellykket innen følgende to forretningsområder: Lys og OEM-systemer. Innen disse to områdene har TRILUX Group bestandig utviklet og utbygget sin ekspertise og dermed strategisk utvidet sin produkt- og rådgivningskompetanse. I dag utgjør seks lysspesialister med sine høyverdige, fremtidsorienterte produkter og omfattende servicetjenester grunnlaget for vår globale fremgang.

Forretningsområdet Lys

OEM-Systems

Holdingselskaper

TRILUX’ serviceløfte: Simplify Your Light

Lysmarkedet er dynamisk, og med dagens nettilkobling blir belysningen stadig mer krevende. TRILUX leverer denne belysningen – og følger dermed opp sitt løfte om å Simplify Your Light: belysningen blir enkel og forståelig og den blir tilpasset hverdagen.

Denne evnen til å gjøre brukerne i stand til å håndtere komplekse belysningsoppgaver, er en del av TRILUX Groups kjernekompetanser. For å kunne garantere at denne evnen opprettholdes til enhver tid, utvider TRILUX konsekvent sine lyskunnskaper og utviklingskompetanser. TRILUX Group ønsker å være forberedt på nye utfordringer i fremtiden og driver derfor et eget innovasjons- og teknologisenter ved hovedsetet i Arnsberg og i Köln.