TRILUX Group

Seks lysspesialister, ett felles mål

Dagens lysløsninger skal oppfylle helt forskjellige krav: Blant disse finner vi energi- og kostnadseffektivitet samt gode planleggings- og bruksmuligheter. Det er ikke bare fremragende produkter TRILUX Group tilbyr, men også topp rådgivning og orientering.

Foretaket har i løpet av over 100 år utviklet en global salgsstruktur som sørger for en vedvarende, tett utveksling med planleggerne, installatørene og brukerne. I dag driver TRILUX Group sju produksjonssteder verden over i både Europa og Asia.

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER

TRILUX Group er i dag svært vellykket innen følgende to forretningsområder: Lys og OEM-systemer. Innen disse to områdene har TRILUX Group bestandig utviklet og utbygget sin ekspertise og dermed strategisk utvidet sin produkt- og rådgivningskompetanse. I dag utgjør seks lysspesialister med sine høyverdige, fremtidsorienterte produkter og omfattende servicetjenester grunnlaget for vår globale fremgang.

Forretningsområdet Lys

Holdingselskaper