TRILUX Group

Seks lysspesialister, ett felles mål

Dagens lysløsninger skal oppfylle helt forskjellige krav: Blant disse finner vi energi- og kostnadseffektivitet samt gode planleggings- og bruksmuligheter. Det er ikke bare fremragende produkter TRILUX Group tilbyr, men også topp rådgivning og orientering.

Foretaket har i løpet av over 100 år utviklet en global salgsstruktur som sørger for en vedvarende, tett utveksling med planleggerne, installatørene og brukerne. I dag driver TRILUX Group sju produksjonssteder verden over i både Europa og Asia.

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER

TRILUX Group arbeider i dag vellykket på forretningsområdene lys og deltakelser. TRILUX Group har på begge områdene kontinuerlig bygget opp knowhow og slik stategisk utvidet  sin produkt- og rådgivningskompetanse. Lysspesialistene danner i dag med høyverdige, fremtidsrettede produkter og omfangsrike serviceytelser basisen for internasjonal suksess.

Lys

Deltakelser

Andre holdingselskap i TRILUX Group