Hvordan bruke dette nettstedet

1. Denne hjemmesiden er basert på bruksbetingelsene som er fastlagt av firmaet TRILUX GmbH & Co. KG (senere kalt: tjenesteyter). Hvis spesielle betingelser for enkelte bruksområder for denne hjemmesiden avviker fra disse bruksbetingelsene, vil det utrykkelig informeres om dette på det respektive stedet. Det gjelder i det enkelte tilfellet kompletterende i forhold til de spesielle bruksbetingelsene.

2. Denne internettsiden inneholder data og alle typer informasjoner, som er merkebeskyttet og/eller beskyttet via opphavsretten til fordel for den som tilbyr tjenesten eller i enkelttilfeller også til fordel for tredje part. Det er derfor ikke tillatt å laste ned, kopiere eller videreformidle hjemmesiden helt eller delvis. Det er tillatt å gjennomføre teknisk betinget kopiering til bruk ved browsing, hvis dette ikke benyttes til økonomiske formål. I tillegg tillates varig kopiering til eget bruk.

3. Det er tillatt å sette en lenke til denne hjemmesiden, sålenge den kun er ment som en tverreferanse. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å tilbakekalle disse tillatelsene. Rammene til denne hjemmesiden (avgrensete delområder av en hjemmeside, hvor fremmede hjemmesider eller deler av dem vises) tillates ikke, hvis det ikke er nødvendig iht. loven.

4. Tjenesteyteren påtar seg ansvaret for innholdet på denne hjemmesiden iht. de bestemmelsene loven har fastlagt. Vi kan likevel ikke garantere at alt innholdet på denne hjemmesiden er korrekt og fullstendig. Henvisninger eller lenker til andre hjemmesider betyr ikke at tjenesteyteren kan stå inne for innholdet på sidene det henvises til. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for dataene og informasjonene på disse sidene. Tjenesteyteren kan ikke påvirke innholdet som befinner seg på denne lenken. Tjenesteyteren kan ikke holdes ansvarlig for ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold eller for skader som oppstår grunnet bruk av innholdet som er lagt ut på denne lenken.

5. Bruk av internett skjer på eget ansvar. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for tekniske avbrudd på internett hhv. tilgangen til internett.

6. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å endre disse bruksbetingelsene fra tid til annen, slik at de tilpasses den tekniske og den rettslige utviklingen. Brukeren informeres om endringen. Selvom enkelte regler i disse bruksbetingelsene gjøres uvirksomme, forblir resten av bruksbetingelsene uberørt.

 

Slutten av bruksbetingelsene.