Arimo Slim Sky LED

En familie, så mangesidig som kontorlandskapet

Utfordringen

Det moderne arbeidsmiljøet er krevende og mangesidig. Utfordringen består i å dekke hele spekteret av synsoppgaver på kontoret med en helhetlig belysningsløsning i et enhetlig formspråk. Her er en armaturfamilie etterspurt som byr på et stort antall byggeformer, mål og optikker og slik mestrer samtlige krav på kontoret. 

Løsningen

Arimo Slim LED byggeserien med de to optikkene CDP (bredt lys) og MRX (mikroreflektor) er like mangfoldig som den moderne kontorhverdagen. Takket være forskjellige varianter, bygge- og installasjonsformer samt smarte egenskaper mestrer den enhver belysningsoppgave i enhetlig formspråk – fra skjermarbeidsplass til krav med høyere beskyttelsesgrad. Derved gir den effektivt og blendfritt lys og setter samtidig attraktive aksenter. Individuelle spesialløsninger er i tillegg mulig. 

Konnektivitet

Energiinnsparing

HCL

Fordeler under planleggingen

Mange varianter, utallige muligheter

Arimo Slim LED produktfamilien omfatter ved siden av optikkene CDP (bredt lys) og MRX (mikroreflektor) flere byggeformer, forskjellige mål og installasjonsmåter samt valgbare egenskaper som f. eks. nødlys med enkeltbatteri. Porteføljen avrundes med en på romsiden mot vannsprut og støv beskyttet IP54-versjon av CDP for områder med større krav. Takket være disse mange variantene kan planleggere omsette hele kontorbelysningen tvers over hele området i enhetlig formspråk. 

Perfekt saneringsløsning

Arimo Slim LED familien med innfelte armaturer er den perfekte løsningen for saneringsoppgaver: Med de forskjellige lysstrømpakkene egner de enkelte variantene seg til enkel 1:1 utskifting av konvensjonelle T5- og T8-armaturer. Om som innleggsarmatur for alle vanlige rasterhimlinger og innfelte takarmaturer eller som utenpåliggende montering, Arimo Slim LED er ideell for saneringen. Takket være viderekoblingen med plug ‘n play-tilkobling (CDP) eller LINECT (MRX) er armaturene installert i en håndvending. 

Intelligent styring for høyere energieffektivitet

Ved kombinasjon med et lysmanagementsystem (f. eks. LiveLink) og bruk av sensorer kan effektiviteten av belysningsanlegget økes ytterligere. Med tilstedeværelsessensorer kan energiforbruket minimeres i lite trafikkerte områder, en dagslysstyring sørger for at det eksisterende dagslyset utnyttes optimalt. Ved MRX-varianten kan sensorene til og med integreres under det midtre dekselet.

Fordeler under installasjonen

Enkel sanering i alle områder

Arimo Slim LED viser sine sterke sider også ved saneringen. Om innfelte armaturer eller utenpåliggende montering: Konvensjonelle løsninger kan med Arimo CDP som oftest skiftes ut 1:1.uten ny planlegging.

Enkel installasjon

Arimo Slim LED er installert i en håndvending. Forbindelsen mellom driver og armatur er ved CDP-varianten utført pr. plug ‘n play-tilkobling. Ved MRX-utførelsen gir LINECT-systemet størst mulig frihet. Ved variantene med utenpåliggende montering letter i tillegg smarte monteringshjelper arbeidet betydelig.

Smart system med viderekobling

Alle armaturer har som standard en viderekobling slik at det ikke er nødvendig med ekstra forgreningsbokser, noe som forenkler og fremskynder installasjonen enormt. Takket være separat driver til Arimo Slim CDP LED kan tilkoblingen til nettet utføres allerede under byggefasen. Armaturen kan imidlertid også til et senere tidspunkt forbindes med driveren pr. plug ‘n play og er derved beskyttet mot forurensninger.

Fordeler i drift

Lave driftskostnader

Takket være oppdateringen av effektiviteten utmerker Arimo Slim CDP LED seg nå med en energieffektivitet opptil 125 lm/W. Med MRX-optikken oppnås sågar en effektivitet fra opptil 138 lm/W. I kombinasjon med en levetid på 50.000 t ved L85 sørger armaturene i fremtiden for enda lavere driftskostnader, slik at investeringen i en belysningssanering raskt blir amortisert via innsparinger ved driftskostnadene og ved at det oppnås innsparinger over en lang levetid.

Mangfoldige belysningsoppgaver i enhetlig design

På grunn av de mange variantene til Arimo Slim LED armaturfamilien oppstår et enhetlig , harmonisk helhetsbilde til tross for forskjellige krav. Med den nye Human Centric Lighting-varianten ved CDP kan bedrifter tilby sine ansatte fordelene til biologisk virksomt lys.

Individuell design – en armatur med enestående utseende

Mikroprismatikken til Arimo Slim CDP LED armaturene kan individuelt påtrykkes eller freses – og det riktignok uten å innskrenke lysvirkningen. Slik har brukerne muligheten til å gi belysningen en egen design og sette målrettet aksenter. Mulighetene er ubegrenset – logoer for firmaer og produkter, fabrikkmerker eller målrettede informasjoner. 

Som et blikk mot himmelen

Perfekt lys med noe spesielt – dette byr de nye Arimo Slim CDP LED SKY-variantene på. Den spesielle designen ble konsipert med tyngdepunktet på klassiske, kvadratiske nedhengte himlinger. Systemet settes inn i himlingen og gir slik en dybdeeffekt. På grunn av at Arimo Slim CDP LED SKY er 3-dimensjonal virker den som et tilbakesatt takvindu, som bryter den ofte stive romvirkningen av rasterhimlinger. Resultatet: optimale lysforhold og en kontoratmosfære med oi-effekt.

All-rounder

Fleksiblel og mangesidig armaturfamilie for alle belysningsoppgaver på kontoret

full

Ideell for helhetlige løsninger i enhetlig designspråk

variert

To optiske systemer for de individuelle preferansene

økonomisk

Kombinerer en attraktiv design med høy energieffektivitet

Mangfoldig

Flere byggeformer, forskjellige mål og installasjonsmåter

ideell utveksling

Perfekt saneringsløsning for en 1:1 utskifting

Arimo Slim Sky LED
SE PÅ I VÅR ONLINE-KATALOG

Produkter