Lightpanel G2 LED

Større fleksibilitet for maksimal atmosfære

Utfordringen

Lys er et viktig element som preger stemningen og er salgsfremmende i Shop & Retail. Markedet leter stadig oftere etter alternativer til tradisjonelle gjennomgående lyslinjer – her trengs det løsninger som byr på mer frihet ved iscenesetting av varene samt ved belysningen av korridorene og skaper en ny atmosfære i butikken.

Løsningen

Lightpanel G2 LED sørger ved sin intelligente optikk for en jevn og høyverdig grunnbelysning av korridorene og en attraktiv atmosfære. Annerledes enn en kun gjennomgående lysrekke skaper Lightpanel G2 LED i kombinasjon med spotlightmoduler den perfekte blandingen av grunnbelysning og fremheving. Det variantrike panelet kan fleksibelt tilpasses belysningssituasjonen på stedet og kan valgfritt fås som strømskinnevariant eller som saneringsløsning for E-Line lysrekker.

Energiesparen

Energiinnsparing

meget god energieffektivitet på mer enn 150lm/W, har valgfritt CLO-teknologi som sørger for en jevn lysstrøm over hele levetiden.

Fordeler under planleggingen

Variantrik – stor tilpasningsevne for planlegging og utforming

Ved mange varianter byr Lightpanel G2 LED på et stort spillerom ved planleggingen for å omsette de forskjellige krav til belysningen på området Shop & Retail. Ved siden av den spesielt energieffektive linseoptikken, som muliggjør de forskjellige utstrålingskarakteristika i korridoren, består muligheten for et opalt deksel for homogent lys uten synlige LED-punkter. I tillegg sørger den lette indirekte andelen til det opale dekselet for en attraktiv oppklarning av himlingen. Panelet kan etter valg fås som klassisk versjon for en 3-fase-strømskinne eller som saneringsløsning for E-line montasjeskinner. 

I dag slik, i morgen annerledes – en fleksibel belysningsløsning for butikker

Også etter installasjonen tilbyr en belysningsløsning med Lightpanel G2 LED fremdeles alle friheter. Hvis rommet blir benyttet annerledes på et senere tidspunkt, kan de enkelte Lightpanels på strømskinnen eller på E-Line montasjeskinnen også senere plasseres fleksibelt eller skiftes ut. Heller ikke en ny plassering av hyllene er noe problem: Panelet kan i varianten for strømskinner uten besvær og uten verktøy dreies og låses med 90° – det er derved utelukket at de dreies tilbake utilsiktet.

Fordeler under installasjonen

Enkleste montering – smekke i, skyve, dreie

Etter monteringen av strømskinnen hhv. E-Line montasjeskinnen kan Lightpanels G2 LED monteres enkelt og uten verktøy. Modulene kan senere forskyves langs skinnen. En særegenhet: Modulene for 3-fase-strømskinnen kan ved behov også etter installasjonen fremdeles dreies og fikseres inntil et anslagspunkt på 90°. 

Lynraskt skiftet ut – E-Line saneringsløsningen

Med Lightpanel G2 LED er allerede eksisterende E-Line lysrekker unikt raskt og enkelt sanert. Lightpanelet kan etter ønske fås med en prefabrikert E-Line montasjeskinne. Gamle anlegg med konvensjonelle T5 eller T8 E-Line enheter kan slik lynraskt omstilles til LED-lysteknikk.

Fordeler i drift

Attraktiv – butikkbelysning av neste generasjon

De høyverdige optikkene til Lightpanel G2 LED sørger for en behagelig og høyverdig grunnbelysning i butikken – og ikke bare som gjennomgående lysrekke, men som en rekke enkelte Lightpanels som målrettet kan kombineres med spotlights på strømskinnen. Resultatet: En attraktiv atmosfære i butikken som varene kan perfekt iscenesettes i ved ekstra spotlights. 

Med tilpasningsevne – armaturen med 90°-dreiningen

Hvis veiene i butikkene blir endret, f.eks. ved en ny anordning av hyllene, er armaturen ikke noe hinder  – tvertimot. Lightpanel G2 LED kan som strømskinne-variant dreies lettvint og uten verktøy med 90° med noen få håndgrep. Takket være låsingen ved 90° er armaturene til enhver tid perfekt innrettet slik at det oppstår et enhetlig og harmonisk takbilde. 

Energieffektiv – rask amortisering ved saneringer

På grunn av den høye energieffektiviteten til Lightpanels G2 LED på mer enn 150 lm/W synker driftskostnadene tydelig sammenlignet med en konvensjonell lysløsning, slik at investeringskostnadene amortiseres på mindre enn to år. CLO-teknologien (Constant Light Output) som kan integreres etter kundens ønske garanterer i tillegg en jevn lysstrøm over hele levetiden.

Spesiell belysnings- og produktkvalitet

Takket være høyverdige komponenter, utvalgte materialer og uovertruffen levetid på 50.000 timer, sørger Lightpanel G2 LED pålitelig for utmerket lyskvalitet – likegyldig om med linse eller opal optikk.

Eksellent kvalitet

Eksellent kvalitet, høy energieffektivitet og lang levetid for varig høyverdig lys og lave driftskostnader 

fleksibel

for fleksibel bruk av rommet: Versjonen med 3-fase strømskinner kan også etter installasjonen dreies med 90° og festes  

saneringsløsning

saneringsløsning for E-Line lysrekker: ekstremt enkel og utskifting uten verktøy innen få sekunder

E-Line LED

Tekniske data

meget god energieffektivitet på mer enn 150 lm/W
to lumenpakker 6.500 lm og 8.000 lm
levetid på 50.000 timer ved L80 tq 25 °C
kan fås med fargetemperaturene 3.000 K og 4.000 K
to valgfrie optikker Linse & Opal
kan dreies med 90° takket være 3-fase-strømskinne adapter
kan valgfritt utstyres med CLO-teknologien
ved siden av standard 3-fase-strømskinne varianten finnes det en spesiell prefabrikert E-Line sanering

søknaden

Shop & Retail

Paneler istedenfor gjennomgående lyslinjer: Det attraktive, variantrike og energieffektive Lightpanel G2 LED sørger for perfekt belyste korridorer i Shop & Retail. Ideell for kombinasjon med spotlights, valgfri på en 3-fase strømskinne eller som E-Line saneringsløsning. 

til søknaden