LiveLink programvare

Planlegge intelligent, ta mobilt i drift, bekvemt

Smarte apper for praksistilfellet

Ved utviklingen av LiveLink programvare-programmene stod de spesifikke behovene til brukeren i forgrunnen. De ble utviklet i tett samarbeid med planleggere, arkitekter, installatører og brukere.

En grafisk brukerflate og den intuitive brukerveiledningen viser seg derved å være vesentlig fordelaktig for praksisen. Brukervennlige funksjoner garanterer i tillegg maksimal betjeningskomfort og fleksibilitet. 

LiveLink Install

Idriftsettelses-appen gir installatøren tallrike intelligente funksjoner for en rask, sikker og enkel konfigurasjon av lysstyringssystemer. Slik kan installatøren i mange standard-romsituasjoner bruke standard Use Cases på appen for å ta lysstyringssystemet i drift uten forutgående planlegging. 

LiveLink Control

Betjenings-appen LiveLink Control muliggjør å tilpasse lyset enkelt og raskt personlige eller situative krav. Via den intuitive brukerflaten dimmer brukere – via smarttelefon eller nettbrett – for eksempel belysningen for en presentasjon i konferanserommet til det ønskede nivået. Like enkelt kan lagrede lysscener – for eksempel for skjermarbeidet – hentes opp etter behov.

Use Cases

Uten problemer til passende løsninger for typiske rom

I praksisen er planleggere ofte konfrontert med  relativ lignende konfigurasjonskrav, f.eks. med planleggingen av et lysstyringssystem for en korridor, et kontor eller et klasserom. For å forenkle planleggingen, tilbyr LiveLink brukeren en rekke forhåndsinnstilte romkonfigurasjoner: de såkalte Use Cases.

Her er den detaljerte viten fra TRILUX om de arkitektoniske forhold, typiske krav og den passende optimale belysnigen inngått i de respektive bransjene.

Forhåndskonfigurerte parametrer

I Use Case er armaturene allerede sammenfattet i de respektive gruppene og utstyrt med de riktige forhåndsinnstillingene. Også sensorene er forhåndskonfigurert med grunnparametrer. Ved hjelp av disse dataene kan installatøren deretter ta lysstyringssystemet i drift uten problemer.

Optimal og i henhold til standard

Use Cases gjør derved ikke bare planlegging og installasjon lettere. De tilbyr brukeren også sikkerheten at belysningen er optimalt konfigurert i henhold til standard. Grunn: I Use Cases er for de forskjellige bruksområdene spesielle HCL-kurver lagret som  eksakt er i samsvar med kravene i det respektive området. Disse, samt standard-applikasjonene kan velges ganske enkelt per app.

Individuelle Use Cases

Løsningen for det individuelle kundebehovet

For spesielle kundekrav kan også Use Cases opprettes som er spesielt tilpasset behovet og som inneholder den samlede lys- og applikasjonsviten fra TRILUX. Spesielle romgeometrier kan like lekende lett illustreres som individuelle applikasjoner.