LiveLink lysstyring

Når inteliigens kommer frem i lyset

LIVELINK – NÅR INTELLIGENS KOMMER FREM I LYSET

Intelligente belysningsanlegg som styres via sensorer, minimerer ditt energiforbruk, melder et vedlikeholdsbehov selvstendig og interagerer individuelt med brukerne – lysmarkedet har ved LED-transformasjon, den økende digitaliseringen samt ved sosiale megatrender som Connectivity og  Big Data forandret seg enormt.

Det åpner mangfoldige muligheter for styring og overvåking av belysningsløsninger. Med en lysstyring som ved hjelp av intelligens byr på nye funksjoner og gjør planleggingen og installasjonen ganske enkel. Vi har sammen med sensorteknologi-spesialisten STEINEL buntet sammen vår know how og våre spesifikke erfaringer og utviklet akkurat dette intelligente systemet: LiveLink. 

Energieffektivitet

Redusere kostnader

Den som lar intelligente lysstyringstsystemer arbeide hånd i hånd med moderne LED-armaturer, sikrer seg betydelige effektivitetsgevinster. Sensorer registrerer tilstedeværelsen av personer og andelen av dagslys i rommets forskjellige soner. Systemet regulerer så lyset som behøves: Ved tilstedeværelse slår det på lyset – og ved innfall av dagslys dimmer det andelen av kunstig belysning ned til det ønskede nivået. Lyset blir dermed nøyaktig tilpasset kravene.

Komfort

Kan betjenes intuitivt

I praksisen finnes det mange funksjoner som LiveLink utfører automatisk: Til dette hører styringen av belysningsnivået med dagslysavhengig regulering og tilstedeværelsesregistrering. Den som vil benytte ytterligere behovsorienterte lysscener, kan styre armaturene per smarttelefon eller klassisk via en knapp. Det kan neppe gjøres enklere.

Trivsel

Lys kan øke trivselen

Den ikke-visuelle virkningen av lyset har en vesentlig innflytelse på mennekets trivsel. Dagslysets spektrum og lysfarge endres alt etter tid på dagen og også årstiden. Dette skiftet har innflytelse på menneskets psyke og fysikk. Med Human Centric Lighting kurver kan vi benytte denne ikke-visuelle virkningen av lyset for å bidra med mer lys- og livskvalitet.

Sikkerhet og orientering

Riktig lys til riktig tid

Også arealer med liten trafikk innen- og utendørs skal være optimalt belyst ved behov. Godt syn reduserer risikoen for ulykker og skaper en følelse av personlig sikkerhet. Dette kravet løser LiveLink ved å sørge for lys der, hvor, når og hvor mye det er behov for. En innstillbar basislysfunksjon forhindrer til og med at man dykker ned i totalt mørke. Slik kommer hver bruker sikkert til og gjennom bygningen. Helt uten ubehagelig følelse.

Planlegging og installasjon

Enkelt planlagt

Appen LiveLink Control på et nettbrett eller smarttelefon forenkler planleggingen ved allerede forhåndsinnstilte romkonfigurasjoner (Use Cases).

Raskt installert

For installeringen av systemet trengs det bare en nettilkobling og DALI-forbindelsen: Komponentene – armaturer, sensorer og knapper – blir tilkoblet styreapparatet via DALI.

Med letthet tatt i drift

Idriftsettelsen skjer tidsbesparende og ukomplisert via en grafisk brukerflate på et IOS eller Android nettbrett-PC.

Bærekraft

Vårt bidrag til klimavern

Investeringer i bærekraftig LED-teknikk lønner seg i alle henseender. Ved hjelp av den tydelige reduseringen av CO2-utslippet påskyndes klimavernet. Samtidig økes lønnsomheten til belysnigsanlegget ditt tydelig. Når det altså dreier seg om lys, kjenner jakten på bærekraft hos TRILUX bare vinnere. Våre lysløsninger hjelper til å oppfylle kravene til klimavern.

Hvorfor lysstyring med Trilux?

overbevisende grunner for LiveLink

Mer enn 100 års erfaring

TRILUX står for høyeste kvalitet ved armaturer, drivere og styreenheter.

Fremtidssikkerhet

LiveLink øker energieffektiviteten og danner basisen for også å ha ytterligere fordeler av nettorganiserte løsninger

Skreddersydd lys

Gjennomtenkte, forhåndsinstallerte Use Cases med enkle, individuelle tilpasningsmuligheter muliggjør optimale lysbetingelser etter mål.

Intelligent sensorikk

For beste sensorteknikk sørger kooperasjonen med sensoreksperten STEINEL.

Mål perfekt omsatt

"Når det gjelder lave energi- og vedlikeholdskostnader stemmer resultatet helt.
Med LiveLink og LED-armaturene fra TRILUX kan vi perfekt omsette våre mål for et effektivt nybygg.“

Jan-Eric Hunecke, Campuskoordinator
Stadtwerke Arnsberg

Enkel håndtering av LiveLink

"Ved eksempelet byggemarked har det vist seg at den enkle håndteringen av LiveLink,
den ukompliserte prrogrammeringen av lysscener og den positive tilbakemeldingen fra kundene kunne overbevise.“

Rainer Geerts, energirådgiver
Energonics

Begeistret helt fra starten av

"Vi kan via et nettbrett styre forskjellige lysscenarier og avstemme synskomforten til det henholdsvise arbeidet.
Våre produksjonsmedarbeidere var helt fra begynnelsen av begeistret. Det finnes knapt grenser for lyset.“

Stefan Lüth, leder vedlikehold
Niederegger Marzipan

Rask, uten problemer og enkel

"Selv om det manglet praktiske erfaringer med dette systemet, fordi det var vårt første prosjekt med LiveLink, viste det seg at installasjonen var helt uten problemer. LiveLink er enkelt å installere og sette i drift. Jeg kan absolutt anbefale systemet.“

Timo Jahnke, Projektleiter
Habotec

Vellykkede løsninger med lysstyringen

For hvert krav den passende løsningen