LiveLink

Når inteliigens kommer frem i lyset

LIVELINK ER NØKKELEN TIL INTELLIGENT LYSSTYRING

Den smarte allrounderen

Kjernepunktet i LiveLink styreenheten er en Linux-basert høyeffektiv minidatamaskin som behandler inngående datastrømmer og gir kommandoer til systemkomponentene. 

For en spesielt enkel kommunikasjon med brukeren har styreenheten en integrert WLAN-modul for styring med nettbrett eller smarttelefon.

Se produkt

Saneringsproffen

Ved saneringen og alltid da, når det ikke kan eller skal legges ekstra styreledninger, muliggjør systemet styringen av armaturene med radio. For installasjonen trenges det da bare en nettilkobling. 

Idriftsettelsen, som gjelder som en av de største utfordringene ved styringssystemer, fungerer nå lekende lett ved hjelp av Use Cases: de forhåndskonfigurerte rommene fra typiske bruksområder er allerede inneholdt i appen.

Se produkt

Egnet for nettorganisering

For bruk i idretts- eller industrihaller kan 10 LiveLink WiFi Connect styreenheter kobles via det LiveLink egne WLAN. Med denne nettorganiseringen muliggjøres etter valg både styringen av enkeltrom (pr. styreenhet) og alle rom (med alle styreenheter). Forutsetning for denne funksjonen er samme Use Case i alle LiveLink styreenheter. For konkurranser i idrettshaller kan en definert lysscene tvinges frem med en nøkkelbryter.

Se produkt

Den individuelle prosjektløseren

Den server-baserte løsningen for storprosjekter består av en kombinasjon av server og DALI/Ethernet-Gateways. Serveren fungerer som styreenhet og kan avhengig av sin effektivitet styre et nærmest ubegrenset antall armaturer. Slik kan med letthet nærmest ethvert krav fra kunden realiseres: fra enkle til komplekse installasjoner med flere tusen armaturer . 

Tistedeværelsesregistrering, lysscener, konstantlys

Høy effektivitet og lave kostnader, mer komfort og mer sikkerhet er de vesentlige fordelene som LiveLink tilbyr kunden. Intelligent sensorikk tilpasser lyset den respektive situasjonen: lys bare da, når det behøves og bare så mye som er nødvendig.

Grunnbelysning

Økt komfort og maksimert sikkerhet ved hjelp av spesielle grunnbelysningsfunksjoner: LiveLink reduserer farer på grunn av mørke steder og øker den følte sikkerheten.

Saneringsløsning radio

Forenklet installasjon ved saneringen med radiostyrt nettorganisasjon av armaturene med hverandre: etterinstallasjon av DALI styreledninger er ikke nødvendig, signalene overføres trådløst til armaturene.

Human Centric Lighting

Lysfargen påvirker tallrike reaksjoner i den menneskelige kroppen, for eksempel prestasjons- og konsentrasjonsevne, velbefinnende og biorytme. Human Centric Lighting løsninger benytter disse effektene ved å tilpasse lysfargen målrettet brukernes behov.

Med LiveLink kan selv kompliserte HCL applikasjoner omsettes raskt og enkelt. For dette er forløpskurver lagret i Use Cases blant de forskjellige applikasjonene som optimalt oppfyller de respektive krav.

Digitale merverdier ved cloudkonnektivitet

Ha oversikt over hele belysningsanlegget: med de digitale overvåkingsløsningene kan potensialene til en digital belysningsløsning utnyttes. 

Brukere har valget mellom

  • Energy Monitoring Analysere og optimalisere energiforbruk
  • Light Monitoring Overvåke belysning og oppfatte vedlikeholdsbehov

LiveLink – SYSTEMET SOM OVERSIKT

  LiveLink Basic LiveLink WiFi LiveLink Premium
TISTEDEVÆRELSESREGISTRERING, KONSTANTLYS
LYSSCENER OG SEQUENZEN -
GRUNNBELYSNING -
SANERINGSLØSNING RADIO - -
HUMAN CENTRIC LIGHTING -
DIGITALE MERVERDIER VED CLOUDKONNEKTIVITET -
INTEGRERING AV GEBÄUDEPLY - -
ANBINDUNG EN GEBÄDELEITTECHNIK - -
FØLER MED RECOVERY-FUNKSJON - -
STEUERING PER APP * **
  Til produktet Til produktet Til produktet

*App ikke nødvendig for igangsetting og drift
** Individuell prosjekt-app

LiveLink Basic-the entry-level løsning for pris-bevisste beslutningstakere

Den enkle inngangen til automatisk lysstyring: LiveLink Basic muliggjør en energieffektiv belysningsløsning via den integrerte sensoren (lys og tilstedeværelse). De integrerte grensesnittene tillater kontroll via Smartphone eller knapp.

LiveLink – den smarte og kraftfulle all-avrundet

Aldri kunne lysstyringen planlegges sikrere og raskere, innrettes og betjenes enn med LiveLink. Med bare en styreenhet og to komfortable apper kan individuelt definerbare rom konfigureres og styres. 

Radioløsningen for saneringen

Med LiveLink saneringsløsningen kan et lysstyringssystem også ved vanskelige bygningsmessige rammebetingelser omsettes raskt og enkelt. Dersom det i bygningens ledningsføringer ikke finnes totrådede DALI-styreledninger, kan LiveLink etter valg drives trådløst. Derved utføres kommunikasjonen mellom kontroller og armatur via ZigBee-radiostandard. Armaturene har til dette et Zigbee-DALI-grensesnitt som transformerer radiosignalene sendt fra styreenheten igjen til DALI-kommandoer. For maksimal fleksibilitet kan også  komponenter knyttet til kabelen uten problemer integreres i systemet. Både styreenheten og ZigBee-DALI grensesnittet i armaturene har en DALI-utgang hvor for eksempel ytterligere armaturer, taster eller sensorer kan integreres. 

LiveLink som individuell prosjektløsning

Lysstyringssystemet LiveLink muliggjør en komfortabel, intuitiv og sikker styring av alle lyspunktene i et belysningsanlegg. 

I store prosjekter kan det absolutt finnes flere tusen armaturer som styres via ett system. Med den server-baserte LiveLink-løsningen kan det her uten problemer omsettes nærmest ethvert kundekrav individuelt. Idriftsettelsen og styringen skjer her likeså komfortabel som enkelt via en app.