Lumantix LED

Den intelligente mastearmaturen for dekorativ utendørsbelysning

Utfordringen

Ved sanering eller ny installasjon av anlegg for utendørsbelysning står ikke bare effektivitet og funksjonalitet i fokus – byer og kommuner legger stadig mer vekt på dekorative mastetopparmaturer som oppvurderer bykjernene. I tillegg er armaturer etterspurt, som takket være sitt tekniske utstyr også i overmorgen er “State of the Art” og fleksibelt kan oppgraderes.

Løsningen

Optisk dekorativ, teknisk innovativ – mastearmaturene til Lumantix LED byggeserien overbeviser med sitt attraktive formspråk og en innovativ lysteknikk. Utstrålingskarakteristikken  til armaturene kan ved hjelp av et bredt utvalg av spesielle MLTIQ-linser (Multi-Lens-teknologi) tilpasses individuelt. Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) tilbyr muligheten, via den Zhaga-standardiserte sokkelen å integrere Smart-City-funksjoner.

Konnektivitet

Energiinnsparing

Produkt- og applikasjons bilder

Fordeler under planleggingen

Stort spillerom for planleggingen og et bredt bruksspekter

Den fleksible mastetopparmaturen Lumantix LED er tilgjengelig i tre klassiske designformer sylinder, kjegle og sopp og kan behovsrettet utstyres med forskjellige utstrålingskarakteristika og lysstrømpakker samt to valgbare lysfarger. Lumantix LED tilbyr derved forskjellige koblingsmuligheter: Ved versjonen med enkel effektredusering kan armaturlysstrømmen ved utkoblingen av en styrefase reduseres med 50 prosent. Som versjon med en autark effektredusering blir armaturlysstrømmen styrt via en integrert analyseelektronikk. Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) har en iht. Zhaga standardisert sokkel og tilbyr muligheten til å utstyre armaturen med et lysmanagementsystem.

Dekorativt utelys for det urbane miljøet

Den dekorative Lumantix LED føyer seg takket være sitt klassiske formspråk harmonisk inn i alle bygningsomgivelser og beriker samtidig urbane scenerier som utendørsbelysning i byer. Slik har planleggere med mastetopparmaturene mangesidige lysløsninger for hånden, som kan belyse både parkeringsplasser, inngangspartier og veier i nærheten av bygninger, og også veier og plasser i bykjerner optimalt.

Skreddersydd belysning

Det effektive optiske systemet til mastetopparmaturene muliggjør, takket være Multi-Lens-teknologi (MLTIQ), perfekt belysning også ved store lyspunktavstander – likegyldig om det dreier seg om veier og plasser i bykjernen, eller  om områder i nær bygninger. I tillegg garanterer Constant-Light-Output-teknologien (CLO) en jevn lysstrøm over hele levetiden, slik at Lumantix LED leverer en stabil optimal lyskvalitet.

Om sanering eller ny installasjon – en løsning for alt

Ved sanering og ny installasjon er høy energieffektivitet og lang levetid sentrale kriterier for valget av utvendige armaturer. I begge tilfeller plukker Lumantix LED poeng. Allerede i versjonen med enkel effektredusering overbeviser armaturen med lave driftskostnader og gir som saneringsløsning sammenlignet med konvensjonelle anlegg høye innsparingspotensialer. 

Fordeler i driften

Høy energieffektivitet, lave driftskostnader

Mastetopparmaturen er med opptil 115 lm/W og en levetid på 100.000 timer tg 25 ˚C (L80) spesielt energieffektiv. Derved sørger den sammenlignet med konvensjonelle løsninger for tydelig lavere driftskostnader, slik at utgiftene for anskaffelsen amortiseres allerede etter kort tid. Fra dette tidspunktet sparer operatøren med sitt anlegg både ved belysningssaneringer og ved ny installasjoner penger.

Perfekt lys for hele byen

Gater, veier, plasser, gågater og parkeringsplasser – alle disse områdene stiller spesielle krav til utendørsbelysningen. Løsningen Med den spesielt høyverdige og effektive Multi-Lens-teknologien (MLTIQ) kan utstrålingkarakteristikken til Lumantix LED perfekt tilpasses de individuelle rammebetingelsene. Det gjør armaturen til en passnøyaktig lysløsning, som eksakt tilpasses de respektive kravene utendørs. 

Dekorativ utendørsbelysning med smarte funksjoner

Med sitt attraktive formspråk og den klassiske design-varianten – som sylinder, kjegle eller sopp  – føyer Lumantix LED seg ikke bare harmonisk inn i enhver omgivelse, men oppvurderer områder i nærheten av bygninger og byområder også optisk. I Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) med den iht. Zhaga standardiserte sokkelen tilbyr den i tillegg opsjonen, å integrere et lysmanagementsystem og slik for eksempel omsette Smart-City-funksjoner.

PERFEKT BELYSNING

Multi-Lens-teknologi (MLTIQ) muliggjør perfekt belysning for de mest forskjellige anvendelser

STABIL GOD LYSKVALITET

Constant Light Output (CLO) sørger for jevn lysstrøm over hele levetiden 

SMART LIGHTING READY

I Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) finnes opsjonen, å integrere Smart-City-funksjoner via Zhaga-standardisert sokkel