Lumena Star 40 LED

En allrounder til fleksibel belysning av industrianlegg

Utfordringen

Industrien stiller store krav til belysning av arbeidsplasser i uteområder, på veier og i parker. Viktig å huske: Belysningsløsningen bør kunne styres etter behovet for å være effektiv.

Løsningen

Den robuste Lumena Star 40 sørger for energieffektivt, tilpasset lys i uteområdet takket være MLTIQ-teknologien. Allrounderen kan utstyres med lysstyringssystem-funksjonaliteten for å oppnå maksimale energiinnsparinger gjennom intelligent styring.

Resultatet

Lumena Star 40 sørger med et fleksibelt linsesystem for sikkerhet på utendørs arbeidsplasser og arealer – selv ved store lyspunktavstander. I tillegg gir den mulighet for store energiinnsparinger.

Passende belysning til alle områder

Lumena Star 40 har utskiftbare LED-moduler med ytelsessterk optikk som sørger for fleksibel, tilpasset belysning takket være multi-linse-teknologien MLTIQ slik at de gir sikker belysning for utendørs arbeidsplasser og veier.

Maksimale energiinnsparinger

Armaturen gir mulighet til å oppnå store energiinnsparinger ved hjelp av lysstyringen.

Lys etter behov

Sammen med sensorer og et lysstyringssystem bruker armaturen lyset som følger deg, til å øke sikkerheten: Belysningen aktiveres eller startes fra et bestemt nivå så lenge det befinner seg personer i registreringsområdet.

Enhetlig utseende

Flomlysspotlightet er en del av en hel armaturfamilie som gjør det mulig for brukeren å belyse ulike uteområder og gi dem et enhetlig utseende.

Mange ulike monteringsmuligheter

Takket være mangfoldig tilbehør er Lumena Star 40 svært fleksibel og kan installeres både som utenpåliggende spotlight og mastearmatur.

Perfekt lys takket være MLTIQ

Flomlysspotlightet har LED-moduler som kan velges fritt og som er utstyrt med det høyverdige linsesystemet MLTIQ som sørger for optimert lysstyring og som dermed gir perfekt lys jevnt over.

Intelligent styring

Lumena Star 40 gir mulighet til å integrere lysstyringssystemet. På denne måten får du realisert behovstilpassede belysningsløsninger som sørger for mer sikkerhet og store energiinnsparinger.

Fleksible varianter

Lumena Star 40 kan utstyres med lysstrømpakker fra 2200 lm til 10 000 lm og er tilgjengelig med over 20 ulike lysfordelingskurver.

Stor armaturfamilie

Armaturen er en del av en stor armaturfamilie med et stort produktmangfold som brukerne kan velge mellom. På denne måten er det helt enkelt å belyse flere områder med ulike krav i en enhetlig design.

Mangfold under monteringen

Alt etter ønske kan flomlysspotlightet for industrianlegg med mastetopp eller mastearm monteres som veggspotlight eller utenpåliggende spotlight.

Lumena Star 40 LED
SE PÅ I VÅR ONLINE-KATALOG

Produkter