Oleveon Fit LED

Enkelt planlagt. Fleksibelt sanert. Klar for fremtiden.

Utfordringen

Om i parkeringshus, logistikkhaller, produksjonsområder eller overbygde uteområder – våtromsarmaturer brukes ofte etter prinsippet “i all hovedsak i henhold til standard og funksjonelle”. Dette  gir imidlertid bort store potensialer som en moderne våtromsbelysning tilbyr når det gjelder lyskvalitet, energieffektivitet, romvirkning og konnektivitet. 

Løsningen

Oleveon Fit LED hever belysningskvaliteten i våtrom til et nytt nivå. En innovativ 3D-prisme-teknologi sørger for homogent, blendfritt lys mens den mest moderne LED-teknologien minimerer energiforbruket. Et skifte er meget lett: Oleveon Fit LED er blitt konsipert for en rask, ukomplisert sanering og kan, takket være stor mangfold ved variantene og integrering av lysmanagement og sensorikk, tilpasses optimalt de respektive rammebetingelsene.

Konnektivitet

Energiinnsparing

Fordeler under planleggingen

Stort mangfold ved variantene for passnøyaktig lys

På grunn av høy fleksibilitet og tilpasningsevne er Oleveon Fit LED den komplette løsningen fra ett firma i varesegmentet våtromsarmaturer. Takket være bruksspesifikke optikker, lumenpakker og dekselmaterialer tilpasser den seg allerede som standardløsning perfekt de forskjellige bruksområder. Individuelle kundeønsker kan realiseres med skreddersydde spesialproduksjoner. Med lysmanagementsystemer som LiveLink samt forskjellige sensorikk-moduler kan Oleveon Fit LED styres intelligent. 

Bruksorientert belysningsteknologi – effektiv og optimalisert iht.blending

Oleveon Fit LED satser med sine forskjellige optikker vesentlig på effektivitet eller lysvirkning. Som variant med effektivitets optimalisering med innovativ TRILUX 3D-prisme-teknologi kan  det, i forhold til løsninger som er vanlige i markedet, innspares opptil 15 % ved lyspunkter. 

En med en diffusor i tillegg optimalisert variant av Oleveon Fit LED gir et spesielt behagelig og homogent lys – en fordel ved lave romhøyder, f.eks.i parkeringshus eller monteringsarbeidsplasser. 

Pålitelig belysningsnivå

Den valgfritt tilgjengelige Constant Light Output-teknologien (CLO) garanterer en jevn lysstrøm over hele levetiden. Det sikrer en stabil høy belysningskvalitet og senker energiforbruket til armaturene med opptil 10 % sammenlignet med en klassisk løsning som kan kobles.

Fordeler under installasjonen

Vennligst meget saneringsvennlig

Sanering har aldri vært så enkelt: Takket være det gjennomtenkte huskonseptet med forlenget festespor og et høyt antall matemuligheter kan eksisterende boringer og kabellegginger ved en 1:1 utskifting brukes nærmest uavhengig av modell og produsent. Et ytterligere høydepunkt er låseteknikken uten klips: For montering av dekselet trengs det ikke lenger noen klips, slik at smådeler som skal installeres på forhånd og som kan mistes, hører fortiden til. Det reduserer monteringstidene med opptil 10 %. Etter spesielt ønske kan ytterligere tilkoblingsløsninger som Wieland-hurtigkoblingssytemet fås.

Kan tilpasses fleksibelt på stedet

På grunn av det spesielt fleksible armaturkonseptet kan Oleveon Fir LED også tilpasses de henholdsvise rammebetingelsene raskt og enkelt på stedet. Slik kan ved spesielle varianter lysstrømpakkene til enhver tid innstilles fleksibelt via valgfri multilumen. Armaturen som skal åpnes muliggjør en enkel tilpasning til det henholdsvise rommet hhv. til den individuelle monteringsposisjonen. Og det unngår retursendinger og nye planlegginger når de reelle forholdene på stedet avviker fra planleggingen. 

Trådløs løsning for rask installasjon

For det tilfellet at det ikke finnes DALI-styreledninger, kan Oleveon Fit-LED også nettorganiseres per trådløs radio-forbindelse og integreres i Livelink lysmanagementsystemet. Slik kan fordelene til LED-teknologien med henblikk på effektivitet og styrbarhet bruksspesifikt realiseres overalt, også uten kostbare byggemessige forandringer som DALI-ledninger, som må legges på nytt. 

Fordeler i drift

Lønnsomt: varig lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Oleveon Fit LED tilbyr en eksellent pris/ytelse. Takket være høy energieffektivitet på opptil 145 lm/W og en levetid på L80 50.000 t synker driftskostnadene sammenlignet med konvensjonelle løsninger betydelig, slik at startinvesteringen raskt amortiseres. Ved kombinasjonen med sensorer, som etter valg er integrert direkte i armaturene eller integrert via LiveLink, kan energiforbruket reduseres ytterligere. 

 

Beste sikt: 3D-prisme-teknologi for høy lyskvalitet

Oleveon Fit LED overbeviser med sin enestående lyskvalitet. Grunnen til dette er den innovative TRILUX 3D-prisme-teknologien: Den minimerer blendingen og sørger for en spesiell homogen, behagelig lysfordeling. 

 

Fargetemperatur: 6.500 K for understøttelsen av produktiviteten

Fra nå av hører lysfargen med 6.500 K med til standardrepertoaret til Oleveon Fit LED. Grunnen: Lys med en høy blå andel kan om dagen øke konsentrasjonsevnen. Slik senkes antall feil og ulykker og produktiviteten øker. 

 

Overvåkning med LiveLink: Til enhver tid og overalt fokus på belysningen

Via den intelligente LiveLink-komponenten har operatørene fokus og tak på alle belysningsrelevante driftsdata – og det i sanntid. Slik kan det proaktivt  treffes tiltak for optimalisering av energiforbruk og vedlikeholdsintervaller. Det minimerer kostbare tider ute av drift og forbedrer via energiinnsparinger CO2-balansen. For operatøren en tydelig plussfaktor for sikkerhet og fleksibilitet.

 

Styring med LiveLink: Konsipere, nytte, tilpasse lysscenarier

Med LiveLink Use-Cases kan driftparametrene til alle armaturene i et rom konfigureres individuelt og lagres sammen. Via Use-Cases kan per knapp eller Smart-Device bestemte bruksavhengige lysscenarier hentes opp, for eksempel spesielle lysforhold for monteringsprosesser eller computerarbeider. Hvis arbeidsforløpene endres eller hvis rommet tas i bruk til andre formål, kan Use-Cases med noen få inntastinger omprogrammeres fleksibelt – slik at du straks har optimale synsforhold. 

 

Tiårs erfaring: Maksimal sikkerhet og uten bekymringer

TRILUX har latt flere tiårs know-how på området våtromsbelysning inngå i utviklingen av Oleveon Fit LED og tilbyr en lysløsning med høyverdig material- og komponentkvalitet. 

 

Saneringsløsning

Ideell saneringsløsning for en ukomplisert 1:1 utskifting

Effektiviteit og lyskvalitet

Høyverdig lys og lave driftskostnader takket være 3D-prisme-teknologi og energieffektivitet på opptil 145 lm/W.

Variantrikdom

Høy variantrikdom for skreddersydde belysningskonsepter

Fremtiden

Egnet for fremtiden på grunn av intelligente Connectivity-Features

Einfach geplant

Ytterligere individualitet ved enkel lumeninnstilling ved installasjonen

Monitoring

Mer sikkerhet og fleksibilitet ved overvåkning av driftsdataene med intelligent LiveLink komponent

TEKNISKE KJENNETEGN

Energieeffektivitet på opptil 145 lm/W
Levetid L80 50.000 h tq 25° C
Armaturlysstrøm 2.300 lm, 4.000 lm, 6.000 lm, 8.000 lm og som multilumen-løsning
2 lengder: 1.200 mm og 1.500 mm
PC/PMMA deksler kan fås
Fargetemperatur 4.000 K, 6.500 K
Nødlysvarianter 3 t
valgfritt utstyr med Constant Light Output-teknologi (CLO)
Integrerte sensorløsninger med registrering av tilstedeværelse, dagslysavhengig belysningsregulering og intelligent lysmanagementsystem (f. eks. LiveLink)
LiveLink versjoner bl.a. for radio- og overvåkningsbruk