Vi sikrer deg 5 års garanti!

Hjertelig velkommen hos garantimanageren, vi garanterer deg ikke kun best mulig produktkvalitet, vi understreker denne ytterligere ved TRILUX lysgaranti. Hvis du kjøper et TRILUX-produkt, garanterer vi deg absolutt tilfredshet. Registrer deg på denne siden med garantikoden og sikre deg vår 5-års produsentgaranti for det produktet du har kjøpt og som også er installert i EU.

Hva skal du gjøre for å få utvidet garanti?

Når du har kjøpt et TRILUX-produkt, vil du se en garantikode på fakturaen. Denne koden må du registrere i garantimanageren innen 90 dager etter kjøpsdato. Når vi bekrefter denne forespørselen, utvides garantikravet for de oppførte produktene til fem år etter kjøpsdato.

Hva skal du gjøre når du oppdager feil på produktet?

Dersom du finner ut at produktet ikke har den gode kvaliteten TRILUX er kjent for, sender du inn melding om denne feilen til oss. Etterpå vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post, og garantiprosessen aktiveres. For nærmere informasjon om utvidete garantikrav, se våre TRILUX-garantibetingelser.

Garantibetingelser

For nærmere informasjon om utvidete garantikrav, se våre

garantibetingelser