TRILUX-effektivitetskalkulator

Enkel planlegging

De største energisparepotesial finnes ved rehabilitering av eldre belysningsanlegg. TRILUX Effektivitetskalkulator gir deg mulighet til å direkte sammenligne opp til fem ulike systemer.

Analyse og grafisk presentasjon

Til beregningen registreres alle økonomisk relevante parametere i en oversiktlig registreringsmaske. Det blir tatt hensyn til armatur-, anleggs- og bruksdata samt anleggs-, lampe-, vedlikeholds- og energikostnader. Kalkulatoren er koblet til TRILUX-onlinekatalogen og garanterer at produktdataene alltid holdes oppdatert. Grafiske presentasjoner av resultatene, for eksempel analysen av samlede kostnader pr. år eller forløpet av investerings- og driftskostnader, gir en rask og god oversikt.

Resultater lett og forståelig presentert

En sammenfatning av beregningsresultatene presenteres i lett forståelige tabeller og er dermed til hjelp for kundene når de skal ta de riktige beslutningene. I den forbindelse er det opplysninger om energieffektivitet, CO2-innsparing, kostnader og amortiseringstider som tjener som relevante planleggingsgrunnlag. Selvfølgelig kan individuelt opprettete prosjekter lagres lokalt på egen pc, arkiveres og redigeres på et senere tidspunkt. Det er også hensiktsmessig å opprette en prosjektrapport. Denne rapporten inneholder samtlige prosjektdata, vurderinger, grafiske presentasjoner og datablader til monterte produkter.

Sammenlign lønnsomheten

TRILUX-effektivitetskalkulatoren for belysning

 

Til effektivitetskalkulatoren
Til håndboken