TRILUX-LEVETIDSKALKULATOR

Konverter levetidsangivelsene og beregn din individuelle vedlikeholdsfaktor

Vil du vite i hvilken omfang LED-armaturenes levetid endres i andre omgivelsestemperaturer? Eller hvor mye levetiden øker når en L80 LED-armatur brukes under L70-forhold?

Ved hjelp av denne TRILUX LIFETIME-kalkulatoren er det mulig å konvertere gjennomsnittlig levetid (bestående av lysstrømreduksjon og timer) og omgivelsestemperatur.

Funksjonaliteten til TRILUX LIFETIME-kalkulatoren

Den ene produsenten informerer om levetiden i timer under L80 ved 25 °C, mens den andre baserer sin informasjon på L70 ved 35° C eller kun L70 uten å si noe om temperaturen (i så fall gjelder 25° C). Hvilken armatur er best eller holder lengst under hvilke omgivelsestemperaturer? Dette lille online-verktøyet kan omregne disse levetidsangivelsene. På denne måten kan du konvertere en L80-armatur til en L70-armatur og omvendt.

I neste trinn er TRILUX LIFETIME-kalkulatoren i stand til å bestemme vedlikeholdsfaktoren på bakgrunn av dine levetidsangivelser. Til dette må du oppgi det vedlikeholdsintervallet du har valgt (f.eks. et kontor med 30.000 t) for å få en individuell vedlikeholdsfaktor.

Så starter beregningen av armaturenes lysstrøm-vedlikeholdsfaktor (LLWF) og lyskildenes overlevelsesfaktor (LÜF). Armaturenes vedlikeholdsfaktor (LWF) og romflatenes vedlikeholdsfaktor (RWF) må oppgis manuelt.

Hvis armaturen eller tilkoblet lysstyringssystem støtter konstant lysstrøm-teknologi (CLO), beregnes det i tillegg ytelsens levetidsfaktor (PLF).

I to trinn mot målet

Programmet TRILUX -LEVETIDSKALKULATOREN tilbyr to forskjellige beregninger:

  • Levetid: Omregningen fra levetidsangivelsene (L, levetid i timer, omgivelsestemperatur) fra en original armatur til en omregnet/konvertert armatur.
  • Vedlikeholdsfaktor: Og en beregning av vedlikeholdsfaktoren på bakgrunn av den enkelte armaturens levetidsangivelse, basert på en individuell driftstid eller et gitt vedlikeholdsintervall.


Til TRILUX-Levetidskalkalkulatoren

Skjermdump