Monitoring Services

Optimere, hvor det finnes behov. Agere før det oppstår et problem.

Med inntoget av LED-belysningen og den fremadskridende digitaliseringen åpnes nye muligheter i belysningen av profesjonelle omgivelser: Ved siden av det høye potensialet for energiinnsparing overfor tradisjonelle gamle anlegg gir moderne lysstyringssystemer nye mulighetere for mer komfort og åpner helt nye fordeler for kunden. Slik kan belysningsanlegget overvåkes og skaper klarhet over energiforbruket. For alle tilfellers skyld melder det seg til og med proaktivt, før det oppstår et problem.

De vesentlige fordeler for deg:

  1. Synkende kostnader ved innsparing av energi og ressurser.
  2. Høyere komfort og tydelig mer transparens ved energiforbruket.
  3. Med Monitoring-Services fra TRILUX og lysstyringssystemet LiveLink
    har du oversikt over belysningsanlegget ditt og kan reagere før det oppstår et problem.

Ukomplisert og enkelt

Monitoring Services

Bruk av standardarmaturer

Nesten alle dimbare TRILUX LED-armaturer for industrielle applikasjoner er forberedt for Monitoring-Services. Slik oppstår ingen merkostnader for spesielle armaturer!

Lysstyringssystem LiveLink er IoT ready

Det intelligente styringssystemet kan uten problemer bli nettorganisert - likegyldig hvor stort anlegget er.

Skalerbar løsning

Monitoring-Services fra TRILUX er egnet for små, middels store og store anlegg - og det uten ekstra investeringer.

Høy fleksibilitet

Informasjonene kan med et egnet grensesnitt uten problemer integreres i bygningsmanagement-systemer.

Kostnadstransparens

  1. Høyere kostnadstransparens ved stadig kontroll av energikostnadene for ditt belysningsanlegg
  2. Optimering av energiforbruk og dermed økonomiske innsparinger

Bærekraft

  1. Fleksibilitet og lavere vedlikeholdskostnader, da vedlikeholdssyklusene blir tilpasset det reelle behovet
  2. Miljøbevisst og bærekraftig bygningsmanagement

Komfortabel styring

  1. Helautomatisk eller med brukervennlig app

ALLE POTENSIALER AV
EN DIGITAL BELYSNINGSLØSNING

ENERGY MONITORING

Analysere og optimere energiforbruket. Ved Energy Monitoring kan driftsdata til energiforbruk leses ut og analyseres med LiveLink lysmanagementsystemet, og det etter valg gruppert eller på nivået av enkeltarmaturer. Informasjonen som er samlet inn på denne måten hjelper til å erkjenne og optimere energiforbruket.

LIGHT MONITORING

Hele belysningsanlegget i fokus og kontroll på. Ved Light Monitoring får brukerne med LiveLink tilgang til alle relevante driftsdata til belysningsløsningen. Ved hjelp av de omfattende informasjonene kan ikke bare energiforbruket optimeres. Også vedlikeholdssykluser kan tilpasses det reelle behovet, da systemet oppdager vedlikeholdsbehovet på forhånd og melder det etter ønske proaktivt det vedkommende servicekontoret. Denne såkalte Predictive Maintenance er vesentlig mindre tidkrevende og dermed rimeligere enn faste vedlikeholdsintervaller. Fagbedriften for installasjon får slik i tillegg muligheten med nye servicetilbud til å generere merverdier for sine kunder.

Funksjon Energy
Monitoring
Light
Monitoring
Nåværende energiforbruk per armatur
Energiforbruk 12 måneder per lampe -
Driftstilstand (på / av)
Driftstid (h)
Tilstedeværelse av status / feilmeldinger
Varsling (trykkmelding) -
dimming nivå -
Prediktiv vedlikehold + gjenværende driftstid (h) -
Rå data grensesnitt (API) -
Temperatur ballast -
Rapport / Analysedata (PDF + Grafisk) -
Fjerntilgang (scener) -
Fjerndiagnose */b> -
Visualisering planløsning** -

* LiveLink WiFi
** LiveLink Premium

I 5 SKRITT TIL EN NETTORGANISERT BELYSNING

Lær mer

Med Monitoring Services

er du i fremtiden alltid et skritt foran

Med bestemmelsen for en profesjonell LED-belysning og en intelligent styring av ditt industriprosjekt med lysstyringssystemet LiveLink har du allerede den nødvendige maskinvaren: Det første skrittet er gjort! Nå mangler bare en forbindelse til LiveLink-Cloud, hvor installatøren med noen få skritt enkelt og brukerstyrt påmelder anlegget ditt - allerede nå kan du booke den ønskede servicen!

Godt å vite: Nesten alle LED industriarmaturer fra TRILUX er forberedt for Monitoring-Services: Legg merke til symbolet "monitoring-ready".

* Obligatoriske felt