W ramach środków ochronnych przed Koronawirusem sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do ograniczenia maksymalnej liczby klientów w swoich sklepach do określonej, z góry ustalonej wartości. Ręczne liczenie jest jednak czasochłonne i podatne na błędy, niesie ze sobą ryzyko zakażenia i wiąże cenne zasoby ludzkie. Inteligentną alternatywą jest system zarządzania dostępem SAM: Store Access Management firmy TRILUX. System może być szybko i łatwo wdrożony jako rozwiązanie typu plug-and-play bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę techniczną. Wydajny skaner 3D rozpoznaje w czasie rzeczywistym ruch w sklepie i poza nim - i monitoruje dostęp za pomocą ekranu informacyjnego przy wejściu. Ponadto system oferuje szereg innych funkcji, takich jak regulacja odległości klientów przy wejściu, jak również dodatkowe funkcje analizy. Pomiar, przetwarzanie i przechowywanie danych za pomocą SAM odbywa się zgodnie z RODO.

Ręczne liczenie? Sprytna alternatywa nazywa się sam

Dzięki TRILUX SAM, lokalizacyjnej usłudze zarządzania dostępem do sklepu - liczba odwiedzających obszar sprzedaży może być rejestrowana, monitorowana i kontrolowana w czasie rzeczywistym. Wydajny skaner 3D przy wejściu rejestruje osoby wchodzące i wychodzące, przestrzegając wszystkich przepisów RODO. Zaawansowana technologia skanera wyklucza wielokrotne liczenie i liczbę cieni. Maksymalna liczba osób wpuszczanych do sklepu jest regulowana w zależności od parametrów używanych podczas konfiguracji systemu. Dopóki limit nie zostanie osiągnięty, na zielonym ekranie przy wejściu pojawia się komunikat "Proszę wchodzić pojedynczo". Gdy klient wchodzi do sklepu, na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat "Proszę czekać!" zapewniając tym samym zachowanie minimalnej odległości wymaganej od kolejnego klienta. Czas oczekiwania może zostać wybrany i jest pokazywany klientowi na wyświetlaczu. Jeśli maksymalna liczba klientów w sklepie została osiągnięta, na wyświetlaczu pojawi się czerwony komunikat "Proszę czekać!" Wskaźnik na wyświetlaczu uniemożliwia dostęp do sklepu innym osobom. Również tutaj wyświetlany jest średni czas oczekiwania do momentu uzyskania kolejnego dozwolonego dostępu. Jeśli klienci wejdą do sklepu, mimo że maksymalna liczba osób została już osiągnięta, SAM automatycznie poinformuje o tym personel za pomocą wyskakującego komunikatu tak, aby można było szybko zareagować.

Analityka detaliczna - cenne informacje o klientach

Skanery 3D generują dużą liczbę nieprzetworzonych danych o przepływie gości. Analityka detaliczna sprawia, że informacje te mogą być wykorzystywane na wielu poziomach. Na przykład, numery odwiedzających mogą być połączone z danymi zewnętrznymi, takimi jak wewnętrzny system kasowy lub informacje pogodowe. Firmy mogą wykorzystać te informacje do ilościowego określenia skuteczności działań marketingowych lub do poprawy doświadczeń zakupowych swoich klientów. Inteligentny algorytm może również w wiarygodny sposób obliczyć z wyprzedzeniem oczekiwaną liczbę odwiedzających na podstawie dostępnych danych, identyfikując godziny szczytu. W ten sposób planowanie kadrowe może być lepiej dostosowane do rzeczywistych potrzeb.

Plug and play - prosta konfiguracja jako samodzielny system

SAM może być wdrożony szybko, łatwo i bezpiecznie bez specjalnej interwencji. System pracuje autonomicznie i tworzy własną sieć lokalną do transmisji danych - nie ma potrzeby podłączania do istniejącej sieci klienta. Skaner jest instalowany na wysokości od 2,4 do 7 metrów nad wejściem i obejmuje szerokość wejścia od 2,8 do 12 metrów. Firmy posiadające oddzielne wejścia i wyjścia mogą łączyć dwa lub więcej skanerów w celu rejestracji wejść i wyjść. Dane są przesyłane automatycznie i w czasie rzeczywistym. Konfiguracja oprogramowania jest równie prosta: pożądane wartości docelowe mogą być elastycznie ustawiane za pomocą intuicyjnego oprogramowania (aplikacja lub strona internetowa). Gotowe.

Testowanie systemów i finansowanie - najpierw spróbuj, potem je sfinansuj

Zainteresowane firmy mogą wypróbować SAM szybko, łatwo i bez zobowiązań jako instalację testową - zespół TRILUX zajmie się wszystkimi niezbędnymi działaniami na miejscu i przeszkoli Państwa pracowników w zakresie obsługi systemu. Tak samo proste i nieskomplikowane jest samo finansowanie. TRILUX oferuje szeroką paletę OPCJI FINANSOWANIA, na przykład "wynajem zamiast zakupu", jak również wiele innych indywidualnych koncepcji projektowania pozabilansowego i redukcji kosztów inwestycji.