Nie tylko od czasów Covid-19 pojawia się pytanie: czy wirusy i bakterie mogą zostać unicestwione przez napromieniowanie UV-C? Dowody naukowe są jasne: tak, jest to możliwe! Równie niepodważalne są jednak wyniki badań dotyczących zagrożeń dla zdrowia związanych z bakteriobójczym promieniowaniem UV (GUV). W sprawozdaniu Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE) podsumowano obecny stan badań, podkreślono scenariusze zastosowań i zagrożenia - a w szczególności odradzono stosowanie urządzeń UV-C, w których ludzie są bezpośrednio narażeni na promieniowanie. Jako lider w zakresie profesjonalnego oświetlenia TRILUX nie oferuje obecnie urządzeń bakteriobójczych UV-C, lecz pracuje nad rozwojem urządzeń do oczyszczania powietrza, na przykład do systemów klimatyzacji w szpitalach, szkołach lub biurach.

Słońce emituje nie tylko promieniowanie w zakresie widzialnym (tj. o długości fali od 400 do 780 nanometrów), ale także w zakresie UV od 100 do 400 nm. Chociaż promieniowanie UV nie jest widzialne dla ludzkiego oka, jest ono odpowiedzialne za wiele efektów, od opalania skóry i produkcji witaminy D po szkodliwe skutki, takie jak oparzenia słoneczne, rak skóry czy uszkodzenie siatkówki oka. W zależności od długości fali i efektu fizjologicznego rozróżnia się UV-A (400-315 nm), UV-B (315-218 nm) i UV-C (280-100 nm). Im krótsza długość fali, tym większa zawartość energii. UV-C jest zatem najbardziej skutecznym energetycznie promieniowaniem UV. Ale nie jest to jedyny aspekt, który czyni to promieniowanie tak skutecznym. W warunkach naturalnych promieniowanie UV-C jest już odfiltrowane w atmosferze, podczas gdy dłuższe fale promieniowania UV-A i UV-B przenikają do atmosfery na większą skalę. Problem jest następujący: dzięki naturalnej ekspozycji na promieniowanie UV-A i UV-B, człowiek i natura rozwinęły w trakcie ewolucji mechanizmy ochronne przed szkodliwym wpływem tych fal. Jednak ze względu na brak doświadczenia nie było jeszcze możliwe ustanowienie odpowiednich mechanizmów dla UV-C. Samo UV-C przyczynia się do dezynfekcji, ale wymaga szczególnych środków ostrożności w odniesieniu do zdrowia ludzkiego.

UV-C - Niebezpieczne, stosować ostrożnie

Działanie bakteriobójcze promieniowania UV-C jest dobrze udokumentowane w literaturze naukowej. W wyniku pandemii Covid-19 podaż i popyt w tym obszarze znacznie wzrosły. Stanowisko CIE podkreśla skuteczność profesjonalnej dezynfekcji za pomocą promieni UV-C, która jest z powodzeniem stosowana od ponad 70 lat, na przykład do dezynfekcji wody lub w systemach wentylacyjnych. Jednocześnie CIE ostrzega przed stosowaniem urządzeń do dezynfekcji UV rąk lub innych obszarów skóry bez wskazania medycznego i wyraźnie wskazuje na zagrożenia dla zdrowia. Zalecane rozwiązania UV-C muszą spełniać najsurowsze przepisy bezpieczeństwa i być zgodne z prawnie obowiązującymi, dopuszczalnymi wartościami granicznymi ekspozycji (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy określa, że źródła LED, które wytwarzają promieniowanie UV-C, nie są takie same jak inne źródła LED używane przez nas do oświetlenia i że oprawy UV należą do klasy 3 zagrożenia fotobiologicznego, zgodnie z normą PN-EN 62471. Pomimo (a może nawet z powodu) tych wysokich wymagań, systemy do dezynfekcji UV-C stanowią dla firmy TRILUX interesujący rynek: " Dzięki naszemu technologicznemu i konstrukcyjnemu know-how można bez problemu opracowywać bezpieczne rozwiązania wysokiej jakości. Obecnie oceniamy, czy i w jakim stopniu sensowne jest rozszerzenie naszej oferty produktów o rozwiązania UV-C, aby włączyć do niej nowy segment", wyjaśnia dr Sebastian Knoche, dyrektor ds. badań w Centrum Innowacji TRILUX (ITZ).