Kierownictwo

Światło jest naszą prawdziwą pasją. Od ponad 100 lat każdego dnia kreujemy teraźniejszość i przyszłość branży oświetleniowej, oferując inteligentne rozwiązania, które nie tylko przekonują, ale wręcz zachwycają. Droga, którą obraliśmy na tym coraz bardziej złożonym rynku oświetleniowym, starając się zaproponować naszym klientom optymalne rozwiązania, jest bardzo prosta: uważnie słuchamy klientów i znamy potrzeby rynku.

Dlatego łączymy ze sobą najlepsze komponenty, tworząc wiodące pod względem technologicznym, niezwykle wydajne rozwiązania oświetleniowe, precyzyjnie dopasowane do potrzeb naszej grupy docelowej. Dzięki temu nasz klient otrzymuje najlepsze rozwiązanie – zawsze szybko i niezawodnie od jednego, sprawdzonego dostawcy.

Dyrekcja TRILUX Polska

Dyrektor Zarządzający w Polsce

Od roku 2011 za pomyślny rozwój oddziału TRILUX w Polsce odpowiada Arkadiusz Lewenko. Koncentruje się on przy tym na orientacji strategicznej i operacyjnej. Udało mu się uczynić z TRILUX Polska uznanego i kompetentnego partnera na krajowym rynku, gdzie panuje duża konkurencja. Pod jego kierownictwem firma uzyskała znaczne tempo wzrostu. Dotyczy to nie tylko profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, ale także obszaru medycznego.

Zarząd firmy TRILUX Niemcy

Pełnomocnik generalny

Jako pełnomocnik generalny Michael Huber jest odpowiedzialny za strategię firmy TRILUX i reprezentuje interesy rodzin udziałowców.

Jaką pozycję ma zajmować przedsiębiorstwo za dziesięć lat? Jakie kroki należy podjąć, by nadal pozostać wiodącym producentem opraw oświetleniowych w Niemczech? Jakie działania akwizycyjne wzmocnią kompetencje rynkowe firmy TRILUX? Te i inne pytania zajmują Michaela Hubera, który od 2006 r. z pełną przedsiębiorczości werwą współtworzy historię sukcesu firmy TRILUX. Pod jego egidą stworzono zupełnie nową „Corporate Identity”, która znalazła uznanie i znacznie wzmacnia postrzeganie przedsiębiorstwa na zewnątrz.

W codziennej pracy Michael Huber kieruje się jasną zasadą: każde przedsiębiorstwo może się rozwijać bez wyjątku tylko dzięki swoim pracownikom. Dlatego w centrum swoich działań zawsze stawia człowieka.

CFO

Johannes Huxol, odpowiada w międzynarodowej grupie TRILUX za finanse, sprawy kadrowe, controlling i procesy IT. Od ponad 20 lat – a od 2007 r. także jako Członek Zarządu – Johannes Huxol aktywnie przyczynia się do sukcesu rynkowego grupy TRILUX. Dzięki wdrożeniu i zorganizowaniu efektywnego controllingu stworzył solidne podstawy dla doskonałych wyników przedsiębiorstwa. Implementacja nowoczesnego systemu zarządzania procesami stanowi dzisiaj we wszystkich sektorach firmy ważny atut, zdolny do stworzenia ponadbranżowego benchmarku.

Klucz do długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa Huxol widzi w konsekwentnej orientacji na serwis, którą poprawił we wszystkich oddziałach. Do zakresu kompetencji Johannesa Huxola należy także controlling grupy.

CTO

Dietmar Zembrot, odpowiada w międzynarodowej grupie TRILUX za badania naukowe i rozwój oraz produkcję. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na kierowniczych pozycjach w branży oświetleniowej – od 2008 r. także jako Członek Zarządu firmy TRILUX – zdobył uznanie wychodzące daleko poza granice przedsiębiorstwa. Przekształcenie nowych technologii w dojrzałe do wprowadzenia na rynek produkty wiąże się w firmie TRILUX ściśle z jego nazwiskiem. Pod kierownictwem Dietmara Zembrota przedsiębiorstwo obrało nowy kierunek w zakresie wzornictwa opraw oświetleniowych.

Znacznie polepszyła się także wydajność w obszarach relacji z klientami, sprzedaży i serwisu, a polityka zrównoważonego rozwoju została implementowana przez Zembrota jako niezbędny standard.

COO

Hubertus Volmert odpowiada w Grupie TRILUX za produkcję, łańcuch dostaw, logistykę i obsługę posprzedażną.

Zanim dołączył do Grupy TRILUX, pracował na różnych stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, głównie w branży budowy maszyn i w przemyśle motoryzacyjnym. Na stanowisku Członek Zarządu w firmie TRILUX rozbudował wraz ze swoim zespołem obszar obsługi klienta i zoptymalizował wydajność dostaw Grupy TRILUX. Wprowadzenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw konsekwentnie ukierunkowanego na potrzeby klientów umożliwia przy tym dużą elastyczność, która stała się istotną przewagą konkurencyjną.

Hubertus Volmert uważa, że zarządzanie oparte na wartościach gwarantuje pomyślną transformację w kierunku cyfryzacji i orientacji na klienta. Najbardziej istotnym czynnikiem sukcesu w dalszym rozwoju firmy TRILUX jest dla niego człowiek.

CSO

Mark Henrik Körner odpowiada w Grupie TRILUX za dział sprzedaży.

Zanim dołączył do firmy TRILUX, zdobywał międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Europie i Afryce. Motywem przewodnim jego kariery zawodowej jest realizacja ambitnych celów wzrostu i powiększanie udziałów w rynku. W firmie TRILUX szczególnie wpłynął na sposób zarządzania kluczowymi klientami; w znacznym stopniu zdefiniował ten obszar i pomógł zbudować i rozwinąć strukturę organizacyjną. W ramach dalszego rozwoju organizacyjnego Grupy TRILUX przejął zarządzanie przedsiębiorstwem TRILUX Vertrieb GmbH.

Mark Henrik Körner ma duże doświadczenie handlowe i strategiczne w branży oświetleniowej. Umożliwia mu to również precyzyjne rozwiązywanie problemów związanych z restrukturyzacją i transformacją. Jego styl pracy cechuje orientacja na wyniki i pracę zespołową oraz wysoka wrażliwość kulturowa.