TRILUX Group

Sześciu specjalistów od oświetlenia, jeden wspólny cel

Rozwiązania oświetleniowe muszą dziś spełniać wiele wymogów: oszczędność energii i kosztów oraz łatwość planowania i obsługi to tylko niektóre z nich. TRILUX Group oferuje nie tylko doskonałe produkty, ale też najlepsze doradztwo i pomoc w planowaniu.

Na przestrzeni ponad 100 lat historii naszej firmy wytworzyliśmy globalną strukturę sprzedaży, która umożliwia ścisłą współpracę projektantów, instalatorów i użytkowników. Łącznie TRILUX Group posiada dziś siedem zakładów produkcyjnych w Europie i Azji.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

TRILUX Group działa obecnie z sukcesem na dwóch obszarach: oświetlenie i udziały w spółkach. W obu z nich TRILUX Group stale rozwija swój know-how, dzięki czemu strategicznie rozszerza swoje kompetencje w zakresie produktów i doradztwa. Spółki oświetleniowe tworzą dziś podstawę światowego sukcesu dzięki wysokiej jakości innowacyjnych produktów i kompleksowych usług serwisowych.

Oświetlenie

Udziały

Specjaliści TRILUX w obszarze oświetlenia

Inne spółki holdingowe TRILUX Group