Elastyczne struktury

Nasz świat się zmienia. Powody są rozmaite: mobilność, cyfryzacja, skomunikowanie i globalizacja, zmiany demograficzne, indywidualność i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym. Mamy tego świadomość i dostosowujemy się do tych zmian. A co dzieje się w naszym krajobrazie biurowym? Postępująca cyfryzacja w istotnym stopniu zmieniła nie tylko sposób komunikowania się i interakcje społeczne pokolenia Y, ale też struktury pracy w biurach. Klasyczna aranżacja biur z wyznaczonymi miejscami pracy zastępowana jest coraz częściej przez elastyczne struktury przystosowane do pracy na urządzeniach mobilnych.

Jednocześnie więcej miejsca pozostawia się na nieformalną komunikację, bo niecodzienne pomysły łatwiej powstają w luźniejszej atmosferze niż ta, jaką oferują klasyczne miejsca pracy. Miejsce pracy staje się infrastrukturą złożoną z różnych koncepcji przestrzennych i komunikacyjnych umożliwiającą wszystkim wspólną pracę w zespołach i projektach.

Nowoczesne strefy funkcyjne

Nowoczesne biuro musi być dostosowane do indywidualnych wymagań pracowników. Musi zapewniać im dobre samopoczucie i wspierać ich w pracy. W nowocześnie i przyszłościowo zaprojektowanych biurach założenie to jest realizowane poprzez tworzenie otwartych przestrzeni biurowych o różnych strefach funkcyjnych. Kluczową rolę pełnią przy tym strefy „klubowe”, w których pracownicy z laptopami czy tabletami mogą w luźnej atmosferze poszukiwać kreatywnych pomysłów. Tego rodzaju strefy sprzyjają też wymianie informacji pomiędzy pracownikami.

Projekt Office 21

Aby móc odpowiednio wcześnie dostrzec zmiany i dodatkowe wymagania oraz reagować na nie poprzez nasze produkty, TRILUX jest partnerem w projekcie Office 21 Instytutu Fraunhofera IAO. Projekt ten łączy pod swoim dachem wiodące przedsiębiorstwa takie jak Microsoft czy Haworth. Wspólnie określane i badane będą potencjalnie kierunki rozwoju w pracy biurowej i na tej podstawie planowane będą konkretne działania.