Oświetlenie sal lekcyjnych

Fokus na koncentrację

W ostatnich latach wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń lekcyjnych znacznie wzrosły. Nie wystarcza już, że oświetlenie daje światło – teraz powinno stwarzać także optymalną atmosferę do nauki i przekazywania wiedzy. Ponadto równie ważna jest jego efektywność kosztowa i bilans ekologiczny. Nowoczesne diodowe rozwiązania oświetleniowe TRILUX wspomagają przyjemnym i sprzyjającym koncentracji światłem zarówno nauczycieli, jak i uczniów. 

Minimalizują zużycie energii i obniżają dzięki temu koszty eksploatacji. Długie okresy międzykonserwacyjne oraz bezproblemowe czyszczenie dodatkowo redukują koszty.