Oświetlenie stref administracyjnych i świetlic

Praca i odpoczynek

Oświetlenie pokoi nauczycielskich lub administracji szkolnej – czy to do pracy przy biurku, czy na radzie pedagogicznej – powinno być komfortowe i oszczędne. Gdy światło dzienne przestaje wystarczać, do gry wkraczają oprawy TRILUX do nabudowania, wbudowania lub zwieszakowe. 

Opcjonalnie są one dostępne z systemem zarządzania oświetleniem LiveLink do regulacji zależnej od światła dziennego i obecności oraz w wariantach z funkcją przyciemniania do ustawiania natężenia oświetlenia.