Livelink Service

Czekamy na Państwa zapytania

Aplikacja

Czy za pomocą tych aplikacji mogę sterować każdym systemem LiveLink?

Tak, można się połączyć z każdym systemem. Warunkiem jest połączenie z siecią bezprzewodową oraz posiadanie hasła do danego systemu.

Jakie wymagania sprzętowe mają te aplikacje?

Aplikacja LiveLink Control (Android; iOS) wymaga co najmniej jednego smartfona z systemem operacyjnym Android lub iOS. Aplikacja LiveLink Install (Android; iOS) wymaga co najmniej jednego tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS

Dokumenty

Gdzie znajdę instrukcję obsługi?

Skrócona instrukcja obsługi znajduje się w zestawie. Oprócz tego w aplikacji Install można wyświetlić szczegółowy opis danego ekranu, klikając symbol „?”. Całą dokumentację można też znaleźć pod poniższym linkiem: Dokumentacja

Gdzie znajdę materiały przetargowe?

Wszystkie materiały przetargowe dotyczące LiveLink można znaleźć pod poniższym linkiem: Materiały przetargowe

Gdzie znajdę broszury?

Broszurę o LiveLink można znaleźć pod poniższym linkiem.

Gdzie znajdę arkusz danych?

Wszystkie arkusze danych dotyczące LiveLink można znaleźć pod poniższym linkiem.

Uruchomienie

Czy mogę samodzielnie przeprowadzić pierwsze uruchomienie?

Tak, pierwsze uruchomienie można przeprowadzić samodzielnie za pomocą tabletu PC i aplikacji Install (Android; iOS).

Czy mogę obsługiwać system smartfonem?

Tak, do obsługi systemu za pomocą smartfonu służy aplikacja użytkownika (Android; iOS). Natomiast pierwsze uruchomienie systemu musi nastąpić za pomocą aplikacji Install (Android; iOS).

Czy mogę programować system smartfonem?

Nie, systemu nie można programować za pomocą smartfonu. Do programowania systemu konieczny jest tablet PC z aplikacją Install (Android; iOS).

Czy pierwsze uruchomienie przeprowadzane jest przez firmę TRILUX?

Ze względu na prostotę oraz intuicyjną obsługę systemu pierwsze uruchomienie przez technika serwisowego firmy TRILUX nie jest konieczne. Jeżeli mimo to życzą sobie Państwo, aby pierwszego uruchomienia dokonał technik serwisowy firmy TRILUX, to prosimy o kontakt z serwisem TRILUX.

Co jest potrzebne do pierwszego uruchomienia?

Do pierwszego uruchomienia potrzebny jest tablet PC z aplikacją Install (Android; iOS).

Planowanie

Czy mogę wyświetlić swój rzut poziomy w Use Case?

Tak, można tworzyć indywidualne Use Cases dostosowane do swoich potrzeb i wymagań. Alternatywnie można skorzystać też z uniwersalnych Use Cases.

Z jakimi Use Cases dostarczany jest system?

LiveLink dostarczany jest z 11 standardowymi Use Cases: hala produkcyjna, rozszerzona hala produkcyjna, klasa, korytarz, gabinet lekarski, małe i duże biuro, sala konferencyjna, hala sportowa, sprzedaż i uniwersalny.

Czujniki

Czy można podłączyć każdy czujnik?

Nie, nie można podłączyć dowolnego czujnika. Do pracy z system zarządzania oświetleniem LiveLink przeznaczone są specjalne czujniki LiveLink produkcji naszego partnera, firmy STEINEL. Tylko specjalne czujniki LiveLink gwarantują bezbłędnie działanie systemu.

Czy można ustawić wartość regulacji zależnie od światła dziennego?

Tak, tę wartość można ustawić w aplikacji Install (Android; iOS) w zarządzaniu kompozycjami świetlnymi.

Jak podłącza się czujnik?

Czujnik podłącza się przewodem DALI i nie wymaga on oddzielnego zasilania. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Czujniki” we wstępie do instrukcji obsługi.

Czy można ustawić czas wyłączenia?

Tak, czas wyłączenia można ustawić w aplikacji Install (Android; iOS).

Czy istnieje czujnik do nabudowania?

Istnieje puszka natynkowa do czujników LiveLink STEINEL.

Czy istnieje czujnik wbudowany w oprawę?

Tak, istnieje czujnik wbudowany w oprawę.

Czy można wyłączyć wykrywanie obecności?

Tak, wykrywanie obecności można ustawić w aplikacji Install (Android; iOS).

Gdzie mogę ustawić wartości zadane dla regulacji zależnie od światła dziennego?

Te wartości można ustawić w aplikacji Install (Android; iOS) w zarządzaniu kompozycjami świetlnymi.

Objaśnienie działania systemu

Czy potrzebuję dostępu do Internetu?

Do pierwszego uruchomienia i ustawienia systemu nie jest potrzebny dostęp do Internetu. System samodzielnie tworzy bezprzewodową sieć, z którą należy się połączyć. Dostęp do Internetu potrzebny jest jedynie do pobrania i aktualizacji aplikacji.

Czy trzeba utworzyć połączenie z siecią bezprzewodową?

Tak, należy połączyć się z systemem przez sieć bezprzewodową. System automatycznie tworzy sieć, z którą należy się połączyć, aby skonfigurować system.

Czy bezprzewodowa sieć jest chroniona?

Tak, sieć jest szyfrowana według najnowszych standardów bezpieczeństwa. Jest także chroniona przez zaporę w kontrolerze LiveLink. Aplikacje oferują ustanowienia dodatkowego hasła zabezpieczającego. Wszystkie dane przesyłane są w sposób zaszyfrowany.

Czy sygnał sieci bezprzewodowej można wyłączyć?

Nie, obecnie sygnału sieci bezprzewodowej nie można wyłączyć.

Czy możliwe jest połączenie ze sobą kilku systemów?

Możliwe jest połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 10 systemów oraz sterowanie Master/Slave. Do podłączenia kontrolera konieczny jest LiveLink Connect Controller i zainstalowane w nim specjalne oprogramowanie.

Okablowanie

Ile urządzeń DALI można podłączyć?

Bezpośrednio do kontrolera można podłączyć do 64 urządzeń DALI. Użycie DALI-Repeaterów pozwala na połączenie większej liczby urządzeń DALI. Mają one wtedy jednak adres jednego urządzenia.

Czy można podłączyć zwykły przełącznik do ręcznej obsługi systemu?

Tak, do ręcznej obsługi systemu można używać zwykłego przełącznika. Przełącznik musi być tylko podłączony do systemu przez złączkę lub wejście przełącznika kontrolera.

Ile przełączników można podłączyć?

Kontroler LiveLink ma jedno złącze umożliwiające bezpośrednie podłączenie przełącznika. Jedno lub kilka złączy przełączników umożliwia podłączenie dowolnej liczby przełączników. Jednak nie można przy tym przekroczyć maksymalnej liczby 64 urządzeń DALI. Do jednego złącza przełączników można podłączyć do czterech przełączników.

Czy wejście DALI jest zabezpieczone przeciw przepięciom?

Nie, wejście DALI nie jest zabezpieczone przeciw przepięciom.

Czy pomiędzy czujnikiem i kontrolerem LiveLink należy zachować jakiś minimalny odstęp?

Tak, pomiędzy czujnikiem i kontrolerem LiveLink należy zachować odstęp co najmniej 1 metra. Zbyt mały odstęp może powodować zakłócenia, a tym samym błędne komunikaty czujnika.